Kainuun liiton logo

1,78 miljoonan rahoituspotti kahdeksalle hankkeelle

Maakuntahallitus hyväksyi kaikkiaan 1,78 miljoonan euron REACT-EU-rahoituksen yhteensä kahdeksalle hankkeelle. Kainuun liitolle tuli 16.4. päättyneessä rahoitushaussa kaikkiaan 12 hanke-esitystä. Hankkeista 7 sai myönteisen rahoituspäätöksen, 3 kielteisen ja kaksi hanketta etenee maakunnan yhteistyöryhmän kautta 14.6. maakuntahallitukseen.

REACT-EU-rahoituksella tuetaan koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. Rahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa, digitaalista osaamista sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämistä.

Tiekartta kaukolämmön kustannustehokkaalle ja hiilineutraalille tuotannolle

Kajaanin ammattikorkeakoulun hankkeessa laaditaan tiekartta sille, kuinka Kajaanin keskustaajaman kaukolämpö voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja hiilineutraalisti. Hankkeessa selvitetään myös, millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiset innovaatiot luovat hiilineutraalille kaukolämmön tuotannolle. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten tekoälyä voidaan hyödyntää kulutuksen ohjaamisessa. Suomussalmella tehdään teknologiakartoitus mahdollisesta puuterminaalin yhteyteen tulevasta biojalostamosta sekä laaditaan tiekartta kunnan vähäpäästöiseen kaukolämmöntuotantoon. Hanke sai 191 008 euron rahoituksen.

Kajaanissa etsitään ratkaisuja katujen kunnossapidon hiilijalanjäljen pienentämiseen

Kajaanissa tutkitaan keinoja, joilla katujen kunnossapidon hiilijälkeä voitaisiin pienentää. Kajaanin ammattikorkeakoulu sai 161 183 euron rahoituksen hankkeelle, jossa kehitetään tähän tarkoitukseen soveltuvaa tietojärjestelmäratkaisua.

Rahoitusta matkailun digimarkkinoinnin ja tekoälysovellusten kehittämiseen

Wild Taiga -matkailualueella hyödynnetään ensimmäistä kertaa Kainuussa tekoälyyn pohjautuvaa koneälyä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Uudenlaisen teknologian avulla on mahdollista kohdentaa digitaalisia sisältöjä erilaisten asiakasryhmien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Idän Taigan hanke sai 204 970 euron rahoituksen.

Sotkamossa tehostetaan digimarkkinointia matkailussa ja tuotetaan matkailuun virtuaalisisältöjä. Toimenpiteillä vauhditetaan matkailun toipumista koronaepidemiasta. Sotkamon kunta sai hankkeelle 179 193 euron rahoituksen.

Vuokatin, Ukkohallan ja Kajaanin matkailualueiden digitaalisia asiointikanavia kehitetään Kajaanin ammattikorkeakoulun johtamassa hankkeessa. Hanke sai 139 978 euron rahoituksen digitaalisten yhteistyömallien kehittämiseen, erityisesti uusien yhteismarkkinoinnin toimintamuotojen kehittämiseen Oulujärvi-Ukkohallan ja Vuokatin alueella.

Vierailijoille suunnattu palvelutarjonta kootaan yhteiselle alustalle

Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun yrittäjien hankkeessa kehitetään Kainuuseen suuntautuvia vierailuja varten yhteinen palvelualusta, johon kootaan muun muassa alueen matkailu-, majoitus- ja ohjelmapalvelut sekä yritysten ja eri organisaatioiden vierailutuotteita, joita voidaan tarjota esimerkiksi vaikuttajavierailuille. Hanke sai 267 271 euron rahoituksen.

Vuokattiin kehitetään uusia digitaalisia hiihdon palveluinnovaatioita

Jyväskylän yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu kehittävät Vuokatissa uusia ympärivuotisia hiihdon palveluinnovaatioita. 208 160 euron rahoituksen saaneessa hankkeessa muun muassa kehitetään arvokisojen virtuaaliympäristöjä sekä tutkitaan, miten erilaiset olosuhteet tekoladulla vaikuttavat hiihdon tekniikkaan.

Tohtoriohjelmasta vetoapua AI-osaajien saamiseksi Kainuuseen

Kainuun tohtoriohjelma -hankkeessa vahvistetaan Kainuun pk-yritysten tekoälyosaamista ja kasvatetaan Kainuun tutkimusekosysteemin osaamistasoa. Kainuun ammattikorkeakoulun koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Hanke sai 47 000 euron kansallisen ekosysteemisopimusrahoituksen.

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 7.5.2021
Maakuntahallituksen kokouksen esityslista