Rakennerahastokausi 2021-2027 käynnistyy marraskuussa – webinaari 22.9.2021

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma on käynnistymässä. Uudella ohjelmakaudella painottuu hankkeissa entistä enemmän vaikuttavuusnäkökulma. Tulossa on uudistuksia muun muassa toimintalinjoihin, sisältöihin ja kustannusmalleihin. Myös uusi Eura 2021 -järjestelmä otetaan käyttöön, ja hankehallinnointi kevenee. Lähiaikoina järjestetään ohjelmaan liittyviä infotilaisuuksia sekä Kainuussa että kansallisesti. 

Ohjelman valmistelu etenee kansallisella ja alueellisilla tasoilla

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rauhoitushaut avataan syksyn aikana. Parhaillaan kansallisella tasolla käydään neuvottelua, kuinka rahoitus jaetaan Suomen sisällä. Ajankohtaiset kuulumiset rakennerahasto-ohjelman valmistelusta päivitetään rakennerahastot.fi -sivustolle, joka myös uudistuu syksyn kuluessa. Kannattaa siis pitää sivustoa säännöllisesti silmällä.

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy marraskuussa (rakennerahastot.fi -sivuston uutinen 23.8.2021)

Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelma-asiakirjaehdotus 11.5.2021

Tällä hetkellä Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa rahoittajille ohjelmaan liittyviä viranomaiskoulutuksia. Rahoittavat viranomaiset pääsevät pian tutustumaan myös uuteen Eura 2021-järjestelmään. Uuden Euran toiminnallisuudet otetaan käyttöön vaiheittain. Ensin avautuu hakijan osio, ja tämän jälkeen viranomaisosio.

Uudella rakennerahastokaudella ohjelman sisällöt monipuolistuvat

Uusi rakennerahasto-ohjelma koostuu kolmesta rahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). EAKR:n sisältö painottuu kolmeen teemaan: Innovatiivinen Suomi, Hiilineutraali Suomi ja Saavutettavampi Suomi. ESR-ohjelman sisällöllisinä teemoina puolestaan ovat Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi ja Aineellista puutetta torjuva Suomi.

Uutena elementtinä rakennerahasto-ohjelmaan sisältyy Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF, joka kohdentuu turvetuotannosta luopumisesta aiheutuviin negatiivisiin sosioekonomisiin vaikutuksiin. Toimenpiteinä toteutetaan muun muassa liiketoiminnan uudistamista sekä turvetyöntekijöiden uudelleenkouluttautumista. Maakuntien liitot ja ELY-keskukset toimivat tuttuun tapaan rakennerahastojen rahoittajaviranomaisina, ja Kainuun liitossakin hakijoita palvelevat edelleen tutut henkilöt.

Euroopan aluekehitysrahastossa TKI-toiminta ja pk-yritysten kehittäminen on edelleen keskeinen kulmakivi. Päättyvällä rakennerahastokaudella EAKR-rahoituksesta 25 % kohdistettiin vähähiilisyyteen. Uudella ohjelmakaudella vaatimustaso nousee, sillä rahoituksesta 35 % kohdistetaan erilaisiin ilmastotoimenpiteisiin. Myös vihreä siirtymä on edelleen keskeinen painopiste rahoitettavissa teemoissa.

Webinaari kainuulaisille toimijoille keskiviikkona 22.9.2021 klo 9–12

Rahoitusinfon 22.9. ohjelma (2.9.2021)
Ilmoittaudu osoitteessa https://link.webropol.com/ep/info2021 saadaksesi Teams-linkin.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman toimeenpano on tarkoituksena käynnistää syksyllä 2021, tämän hetkisen tiedon mukaan 1.11 alkaen. Ohjelman sisällöissä on paljon tuttua ja turvallista, mutta myös muutoksia on luvassa. Tule linjoille kuulemaan esimerkkien kautta, mikä muuttuu hankkeiden hakemisessa, toteutuksessa ja hallinnossa.

Mitä ohjelmassa esimerkiksi painotetaan eri rahastojen osalta?
Miten maksatusprosessia yksinkertaistamaan suunniteltua, prosenttiperusteista kustannusmallia eli Flat Ratea sovelletaan nyt?
Miten toimii uudistunut EURA-järjestelmä?

 

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen Kick off -tilaisuus järjestetään loppusyksystä

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen rakennerahasto-ohjelman Kick off -tilaisuus järjestetään webinaarina marraskuussa. Tilaisuuden ohjelmana on muun muassa yleiskatsaus Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmaan, Itä- ja Pohjois-Suomelle esitetyt ohjelmatavoitteet, keskeisimpiä uudistuksia sekä puheenvuoroja alueilta ja älykkäästä erikoistumisesta.