Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) määrärahojen haku Kainuun liitosta

Kainuun liitosta on haettavissa Kainuun maakuntaohjelmaa toteuttaville kehittämishankkeille alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) määrärahaa, jolla vahvistetaan Kainuun resilienssiä, toteutetaan ennakoidun rakennemuutoksen toimia sekä uudistetaan elinkeinoja proaktiivisesti.

Tutustu hakuohjeisiin ja rahoitusohjelmaan