Barents-lähettiläs Jari Vilén vierailee Kainuussa 4.-5.5.2022 

Kajaanissa suurlähettiläs Jari Vilén tapaa Kainuun liiton, Kajaanin kaupungin sekä koulutus- ja yritysorganisaatioiden edustajia.

Suurlähettiläs Vilén tapaa Suomen Barents-maakunnat kunkin vuorollaan. Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lisäksi neuvottelut käydään Pohjois-Karjalan kanssa. Vilén on keskeinen henkilö Barentsin Euro-Arktisessa yhteistyössä, jonka valtiotason Suomen puheenjohtajuutta Vilén hoitaa. Pohjois-Karjala on tuleva aluetason puheenjohtaja Barentsin alueneuvostossa.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on jäädyttänyt suhteet Venäjälle kaikilla tasoilla, ja Barentsin neuvoston pohjoismaiset kumppanit keskeyttivät yhteistyön välittömästi helmikuun lopussa. Ylelle antamassaan haastattelussa suurlähettiläs Vilén sanoi Suomen tavoitteena koko ajan olleen arktisen alueen pysyminen matalan jännityksen alueena. Nyt kuitenkin on täysin selvää, ettei tämä yhteistyö voi jatkua sen kaltaisena kuin se vielä helmikuun puolessa välissä oli. Isoksi kysymykseksi nousee mm se, pystytäänkö kansalaistason vuoropuhelua ylläpitämään. Tämä on ollut Barents-yhteistyön keskeisiä painopisteitä.

Suurlähettiläs Vilénin johdolla toukokuun aikana jatketaan Barentsin yhteistyön jatkovaihtoehtoja yhdessä pohjoismaisten toimijoiden (ministeriöt ja alueet) kesken.


Taustatietoa:

Suomi aloitti kaksivuotisen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuden viime lokakuussa Tromssassa pidetyssä ulkoministerikokouksessa. Kahden vuoden mittainen puheenjohtajuuskausi kiertää neljän Barentsin alueen valtion – Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän – kesken. Ulkoministerikokousten välillä Barentsin neuvoston työtä koordinoi säännöllisesti kokoontuva virkamieskomitea (Committee of Senior Officials, CSO), jonka puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Jari Vilén.

Barentsin euroarktinen neuvosto (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) perustettiin Norjan aloitteesta vuonna 1993 annetulla Kirkkoniemen julistuksella. BEAC:n tavoitteena on vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen Barentsin alueella eli Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosissa. Varsinainen turvallisuuspolitiikka ja merellinen yhteistyö eivät kuulu Barentsin neuvoston agendaan.

Puheenjohtajuuskaudella 2021–2023 Suomi on julistanut jatkavansa aikaisempien puheenjohtajamaiden aloittamaa työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Lisäksi on haluttu jatkaa vuoropuhelua alueen nuoremman sukupolven kanssa heidän tulevaisuutensa turvaamiseksi alueella ja sitouduttu kehittämään yhteyksiä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. ​