Barentsin alueen investoinnit, elinkeinoelämän näkymät ja potentiaali

Pohjoisen alueen investointipotentiaali on suuri ja investointien merkitys Kainuun aluetaloudelle on laajalti ymmärretty. Joulukuussa julkistetussa Kainuu -ohjelmassa investointien systemaattinen aktivointi on kirjattu ohjelmaan. Lapin kauppakamarin 8.2.2022 julkaiseman selvityksen mukaan Barentsin alueen investointipotentiaali yltää 178 miljardiin euroon.

Pohjoisen alueen investointipotentiaali on suuri ja investointien merkitys Kainuun aluetaloudelle on laajalti ymmärretty. Joulukuussa julkistetussa Kainuu -ohjelmassa investointien systemaattinen aktivointi on kirjattu ohjelmaan.

Selvitysmies Martti Hetemäki on 2019 julkaistussa tutkimuksessa todennut:
”Yritysten investoinnit ja tuottavuus eivät ole kasvaneet noin 10 vuoteen. Tämän kehityksen jatkuessa ja väestön ikääntyessä verotulot eivät ole riittämässä nykytason julkisten palvelujen ja etuuksien rahoitukseen. Aineettomien investointien merkitys on noussut, mutta niiden kehitys on ollut Suomessa erityisen heikkoa. Niiden riskien luonteen takia niitä rahoitetaan varsin vähän velalla. Tämä selittää sitä, että korkojen mataluus on johtanut velanottoon lähinnä muihin tarkoituksiin.”

Lapin kauppakamarin 8.2.2022 julkaiseman selvityksen mukaan Barentsin alueen investointipotentiaali yltää 178 miljardiin euroon. Investoinneista 86 miljardia kohdistuu teollisiin hankkeisiin, 50 miljardia energiahankkeisiin, 34 miljardia infrastruktuurihankkeisiin, 4 miljardia matkailuun sekä 6 miljardia euroa muihin hankkeisiin. Pohjois-Ruotsi on ollut viime vuonna esillä teollisilla investointihankkeillaan, mutta vahvaa potentiaalia on myös muualla Barentsin alueella. Lapin kauppakamarin selvityksessä huomioitiin toteutuksessa olevat, vahvistetut ja suunnitteilla olevat investoinnit pääosin vuoteen 2030 saakka. Tulokset vahvistavat kuvaa pohjoisesta teollisten elinkeinojen veturina.

Lisätietoja

Barentsin alueen investoinnit, elinkeinoelämän näkymät ja potentiaali -raportin on tuottanut Korkia Consulting Oy Lapin kauppakamarin tilauksesta, osana EAKR-rahoitteista Kasvua yhteistyöllä –hanketta.

Voit lukea raportin kokonaisuudessaan Lapin kauppakamarin sivustolta.