Barentsin alueen ulkoministerikokous 26.10.2021

Barentsin rahoitusmekanismin toiminta käynnistyy

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Lokakuussa 2021 Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) jäsenmaiden ulkoministerit hyväksyivät uuden rahoitusvälineen Barentsin alueen yhteistyölle. Barentsin rahoitusmekanismi (BFM) on keskeinen väline pienimuotoisissa käytännön yhteistyöhankkeissa.

Barentsin yhteistyöalueen oman rahoitusmekanismin luominen on ollut BEAC-jäsenmaiden asialistalla jo useiden vuosien ajan. Uusi rahoitusväline hyväksyttiin Norjan puheenjohtajuuskauden päätteeksi ulkoministerikokouksessa, joka pidettiin Tromssassa lokakuussa 2021. Rahoitusmekanismin toiminta käynnistetään jo käynnissä olevan Suomen BEAC-puheenjohtajuuskauden 2021-2023 aikana ja ensimmäinen hankehaku teemalla ”Mahdollisuuksien alue” odotetaan avautuvan 24.4.2022.

Tietoa hakijoille

Ensimmäinen hakukierros toteutetaan jatkuvana hakuna vuoden 2022 loppuun asti tai niin kauan kuin varoja on käytettävissä. Barentsin rahoitusmekanismi tukee kestävän kehityksen ja ihmisten välisten yhteyksien edistämistä Barentsin alueella sekä kulloinkin käynnissä olevan puheenjohtajuuden ja voimassa olevan Barentsin yhteistyöohjelman tavoitteiden saavuttamista. Rahoitusmekanismi on avoin hankkeille kaikilta Barentsin yhteistyön osa-alueilta, mukaan lukien alkuperäiskansat, nuorisoasiat, yrityssektori, matkailu, liikenne ja logistiikka, ympäristö, metsäsektori, sosiaali- ja terveyskysymykset, koulutus, tutkimus ja kulttuuri, sekä pelastusyhteistyö. Ensimmäisessä haussa rahoitettavien hankkeiden kuitenkin tulee tukea Barents-työryhmien työtä.

Tuen enimmäismäärä yhtä hankehankemusta kohden on 40 000 euroa, mutta tämä määrä voidaan ylittää poikkeuksellisissa tapauksissa. Jotta mekanismi olisi helposti kaikkien saatavilla, tarvitaan tuen lisäksi vain 10 % muuta rahoitusta, joka voi koostua myös hakijan omarahoituksesta. Hanke voi kestää enintään kaksi vuotta, mutta sitä voidaan IBS:n ​​luvalla ja perustelluista syistä pidentää kolmeen vuoteen.

Hakumenettely suunnitellaan käyttäjäystävälliseksi ja sellaiseksi, että se on kaikkien asianomaisten sidosryhmien saatavilla.
Sähköinen hakulomake julkaistaan ​​haun avautuessa.

Kansainvälinen Barents-sihteeristö järjestää useita infotilaisuuksia mahdollisille hakijoille kevään 2022 aikana.

 

Lisätietoja

Lisätietoja julkaistaan Barentsin yhteistyön verkkosivuilla.

Jari Vilén
Barentsin virkamieskomitea CSO:n puheenjohtaja, Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs
+358 295 350 381
jari.vilen@formin.fi

Markus Karlsen
Kansainvälisen Barents- sihteeristön (IBS) johtaja
+47 98 10 60 41
markus@barents-council.org

Katja Sukuvaara
Barentsin rahoitusmekanismin neuvonantaja, IBS
+358 50 5050 752
katja@barents-council.org