Kesäinen rantamaisema ja laituri auringonlaskussa

Kainuun mainetyö uudelle tasolle

Kainuun liitolla vahva rooli

Kainuun liitolla on kuntien perussopimuksella antama tehtävä: ”Huolehtia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta yhdessä toisten toimijoiden kanssa”. Kainuun liitto hallinnoi maakunnan virallisia tunnuksia ja  vastaa omasta viranomais- ja muiden tehtävien viestinnästä.

Maakunnan liiton rooliin lakisääteisenä aluekehitysviranomaisena kuuluu vastuu maakunnan strategisesta kehittämisestä. Voimassa olevan Kainuun maakuntaohjelman yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi määriteltiin ”maakuntakuva: omiin vahvuuksiin perustuvia investointeja, matkailijoita ja asukkaita”. Tämän tavoitteen pohjalta Kainuun liiton toiminnassa on määrätietoisesti laajennettu aluemarkkinointia. Siihen ovat osallistuneet kunnat, oppilaitokset, TE-toimisto sekä alueen merkittävät työnantajat.

Työvoiman rekrytoinnin haasteet aluemarkkinoinnin ytimessä

Kainuussa mainetyöstä alettiin puhua vuodesta 2014 alkaen, kun aloitettiin järjestää ensimmäisiä opiskelijarekrytapahtumia Helsingissä ja Oulussa (Kainuun Connection). (Katso tarkemmin liitteenä olevista linkeistä).

Opiskelijoista työvoiman rekrytointi on laajentunut eri hankkeiden myötä vastaamaan eri toimialojen osaavan työvoiman saatavuuteen, ja toiminta on laajentunut sisällöltään veto- ja pitovoimapolitiikaksi. Ensimmäinen uudentyyppinen rekryhanke, RekryKainuu, toteutettiin Kainuun Edun ja Kainuun liiton yhteistyönä vuosina 2017–2019.

Kainuun ja TEM:n siltasopimuksen (2019–2020) erityisenä tavoitteena oli löytää uusia keinoja osaavan työvoiman saatavuuteen. Sen rahoittamana hankkeena toimii Kainuun liiton vetovastuulla Kainuun aluemarkkinointihanke. Sen osana ovat naisnäkökulmaa elinvoimapolitiikkaan sekä monipaikkaisuutta ja paikkariippumatonta työtä koskevat pilottihankkeet. Siltasopimuksen myötä kohde on laajentunut ulkomaiseen työvoimaan.

Kainuu kansainväliseksi matkailualueeksi

Kainuun matkailun kansainvälinen markkinointiyhteistyö Visit Finlandin kanssa alkoi Brysselin joulutoritapahtuman toteuttamisesta joulukuussa 2018. Kainuun toimijoiden ja Visit Finlandin kanssa tehtiin matkailun suuralueyhteistyösopimus huhtikuussa 2019. Yhteistyön valmistelussa syntyi Arctic Lakeland Kainuu -brändi, joka lanseerattiin Matkamessuilla ja Grüne Wochella tammikuussa 2020. Käynnissä on Kainuun liitossa (Kainuun Edulta siirtynyt) Arctic Lakeland -brändäyshanke, jossa markkinointiyhteistyötä ja brändiä edelleen kehitetään.

Muita alueen markkinointia ja brändäystä (erottuminen) vaativia kehittämishaasteita ovat Kainuun matkailun kansainvälistyminen sekä yritysten ja investointien houkuttelu alueelle. Vastaava tarve ja kehitys on nähtävissä Kainuun kunnissa, jotka ovat lisänneet ja lisäämässä kuntabrändäystä, markkinointia ja viestintää eri kanavissa.

Mainetyötä ja aluemarkkinointia Kainuun liitossa

Kainuun liitossa mainetyö erityisenä ja yhtenä keskeisenä tehtäväalueena alkoi vuonna 2017. Vuoden lopulla Kainuun liittoon perustettiin mainetiimi, johon kuuluvat liiton viestinnän, markkinoinnin ja aluekehityksen asiantuntijat. Ensimmäiseen tiimiin kutsuttiin mukaan maakunnallisia kumppaneita. Mainetyö nostettiin toimintasuunnitelmassa yhdeksi vuoden 2018 Kainuun liiton päätehtäväksi.

Tässä vaiheessa kainuulaiset toimijat eivät vielä lähteneet hakemaan yhteistä brändiä, mutta halusivat tehdä ”omaehtoisesti yhdensuuntaista viestintää ja nostaa yhteistuumin esiin maakunnan vahvuuksia”. Tämän tyyppistä toimintaa on kutsuttu tarinamaineen rakentamiseksi. Kainuun liiton ja sidosryhmien yhteistyötä kutsuttiin termillä mainetyö. Mainetyö määriteltiin niin, että se ei ole yksittäinen projekti, vaan jatkuva pitkäkestoinen prosessi, jonka tavoitteena on Kainuun tunnettuuden lisääminen, kainuulaisen identiteetin vahvistaminen, yhteisten viestien työstäminen ja positiivisen viestinnän tukeminen.

Kainuun liiton yhtenä tehtäväalueena on jo pitkään ollut aluemarkkinointi. Sen rooli on kasvanut ja vahvistunut viime vuosina. Tapahtumien järjestämisen ja kampanjoiden lisäksi mukaan ovat tullut elokuva- ja av-tuotantojen houkuttelu Kainuuseen tulevaisuusrahaston ja kainulaisen yhteistyöverkoston avulla. Samoin tapahtuma- ja seurayhteistyö on muokattu mainetyötä tukevaksi yhteistyöksi.

Vuosina 2019 ja 2020 Kainuun liitto rahoitti useita mainetyötä ja aluemarkkinointia koskevia hankkeita (ks. linkit liitteenä). Kainuun liiton verkkosivut ja visuaalinen ilme uudistettiin vuoden 2020 aikana. Kuntakierroksen pohjalta liiton kuluvan vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa vahvistettiin mainetyön, aluemarkkinoinnin ja viestinnän roolia. Kainuun liittoon perustettiin päätoimisen viestintäpäällikön virka. Kainuun maakuntahallituksen päätöksellä päivitettiin liiton viestintäsuunnitelma maaliskuussa 2021. Kainuun liiton päätöksellä Kainuun mainetiimin tehtäväkuvaa ja kokoonpanoa on vahvistettu.

Brändikäsikirja tulossa

Laajaan Kainuu-brändikäsikirjaan tulevat jo valmiina olevat Arctic Lakeland Kainuu-matkailubrändi, Kainuu-markkinointibrändi ja Kainuun liiton brändiohjeet. Käsikirjaan tulevat lisäksi Kainuun visio, vahvuudet, kohderyhmäkohtaiset ydinviestit ja kohderyhmätarinat, jotka rakentuvat Kainuu-ohjelman pohjalta.

Kainuu-brändikäsikirjaan kootaan myös linkit Kainuu-tasoisiin viestintäkanaviin. Kainuu.fi-verkkosivut saavat uudistuksen myötä uuden roolin: Nykyisistä kainuu.fi-verkkosivuista rakennetaan eri kohderyhmiä (osaajat, uudet asukkaat ja matkailijat) palveleva maakuntaportaali yhteistyössä Kainuun sidosryhmien kanssa.

Pentti Malinen, maakuntajohtaja

 

 

Lähteitä:

 

Kainuu-Connection 5.9.2014 Helsingissä:
Kainuu Connection -tapahtuman tavoitteena on luoda myönteistä Kainuu-kuvaa ja houkutella Kainuuseen korkeakoulutettua työvoimaa ja osaamista yli toimialarajojen. Vuonna 2014 tapahtumaan osallistuivat Kainuun sote ja Kainuun liitto, Kainuun Etu, Kajaanin kaupunki, TE-toimisto sekä joukko ICT-alan ja puualan yrityksiä.
Kuva: https://pbs.twimg.com/media/Bwxaw3qIYAAN5UK?format=jpg&name=900×900

YLE 26.6.2015:
Eihän Kainuussa työpaikkoja ole – Juurtunut käsitys halutaan rikkoa | Yle Uutiset | yle.fi 
Eeva Mäntymäen haastattelu.

Kainuu-Connection Oulun yliopistolla 9.9.2015:
https://www.kamk.fi/news/KAMK-esilla-Kainuu-Connection–tapahtumassa-Oulun-yliopistolla/hh0ylnqe/29280ce1-189e-4d1d-a42b-db472f8474dc 
Tuomo Tahvanainen: ”Kymmenen syytä muuttaa Kainuuseen” https://twitter.com/mantymaki/status/641556000143753217/photo/1

Kainuu-Connection Messukeskuksessa 7. 12.2016:
https://www.facebook.com/events/189187031486425/ 
Messuilla mukana olivat Kainuun liitto, Kainuun sote, Kajaanin kaupunki, Transtech Oy, Bittium,  Cemis, Kainuun Etu ja Kainuun TE-palvelut.

RekryKainuu -hankkeen 2017-2019 loppuraportti: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20986

RekryKainuuLive:
Osaavaa työvoimaa Kainuuseen modernein keinoin -hanke on Kainuun ELY-keskuksen käynnistämä ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke.
https://rekrykainuu.fi/ 
https://www.facebook.com/RekryKainuu/live/ 
https://twitter.com/rekrykainuu?lang=fi

Metsärekry: Työvoimaa Kainuun metsiin, MetsäRekry-hanke
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/metsarekry 
https://www.facebook.com/Mets%C3%A4Rekry-hanke-695988487470222/ 
https://kainuunely.com/2019/07/01/tyota-metsassa/

Investoi Kainuuseen: https://investinkainuu.com/

Investoi Paltamoon:
Paltamoon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan myötä Paltamon yritystoimintaympäristö on suuren murroksen edessä. Investoi Paltamoon -hankkeella edesautetaan paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja myös kansainvälisten yritysten investointien toteutumista Paltamoon. https://www.youtube.com/watch?v=SLeKhVsbYEo

Arctic Lakeland Kainuu:
https://arcticlakeland.fi/fi/ 
Matkamessut 17.-19.1.2020: https://kainuunliitto.fi/arctic-lakeland-uusi-kansainvalinen-brandi-kainuun-matkailulle/ 
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/the-gorgeous-destinations-of-kainuu-under-one-brand-arctic-lakeland-kainuu-launched-at-matka-nordic-travel-fair.html  
https://www.youtube.com/watch?v=Lu-rsrBVQcQ

Kainuun kuvapankki:
https://kainuuarcticlakeland.kuvat.fi/teemakuvat/
Tiedote 5.3.2021: https://www.kajaani.fi/tiedotteet/kainuu-houkuttelee-maakuntaan-av-tuotantoja-kuvapankin-avulla/ 
https://www.facebook.com/KainuunKuvapankki/

Elokuva- ja av-tuotannot Kainuussa:
Elokuvatuotannot jättivät Kainuuseen 1,9 miljoonaa euroa ja toivat paljon medianäkyvyyttä | Yle Uutiset | yle.fi 
KAJAWOOD | Kajawood – Finnish Hollywood