Koronakriisin vaikutuksien taklaamiseksi ja talouden elvyttämiseksi on hyväksytty Kainuun selviytymissuunnitelma

Koronakriisin vaikutusten hoitaminen ja elvytys vaativat pikaisia toimenpiteitä. EU:n monivuotisen budjetin lisäksi on heinäkuussa päätetty mittavasta elpymisvälineiden kokonaisuudesta, jonka rahoituksen käyttöön Suomessa parhaillaan valmistaudutaan. Paljon puhutusta 750 miljardin euron rahoituksesta Suomelle kohdistuu uutta rahoitusta usean eri kanavan kautta. Maakunnat ovat merkittävässä roolissa usean eri rahoitusohjelman valmistelussa. Tänään 12.10.2020 maakuntahallitus hyväksyi Kainuun selviytymissuunnitelman 2021–2022.

Selviytymissuunnitelma sisältää esitykset sekä nopean palautumisen toimenpiteistä että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Suunnitelmaa tullaan toimeenpanemaan kansallisilla ja EU:n lanseeraamilla erilaisilla koronaelvytysrahoituksilla. Näitä varoja oli jo valtion lisätalousarviossa valmisteilla olevassa tulevan vuoden budjetissa. Sen lisäksi EU:ssa päätetyt rahoitusvälineet tulevat ensi vuodesta lähtien käyttöön. Kuluvan viikon keskiviikkona valtiovarainministeriön maakuntakiertueen Kainuun tilaisuudessa valmistelemme tähän kokonaisuuteen kuuluvia toimenpiteitä.

On syytä todeta, että vaikka julkisessa keskustelussa EU:n elpymisvälineitä on kritisoitu siitä, että niissä on runsaasti avustusmuotoista rahoitusta, kyse ei todellakaan ole ”lahjarahasta”. Rahoituksen käyttämiseksi on laadittava lukuisia suunnitelmia ja myös rahoitukseen on itse osallistuttava niin jäsenvaltion kuin alueiden tasolla. Nyt sitä työtä tehdään myös Kainuussa.

Kainuun maakuntahallitus hyväksyi Kainuun selviytymissuunnitelmaa koskevan suunnitelman esitetyssä muodossaan: Kainuun selviytymissuunnitelma 2020 – 2021

Selviytymissuunnitelman lyhyen aikavälin esityksen tavoitteista voidaan tehdä seuraava yhteenveto:

 • Saavutettavuudessa tavoitteina ovat
  1): Lentoliikenteen markkinaehtoisen liikenteen jatkuminen säännöllisenä koronakriisin jälkeen (viimeistään vuoden 2021 jälkeen);
  2) Junaliikenteen yhteyksien monipuolistaminen (yöjunahanke);
  3) Matkailuelinkeinon säilyminen ja kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet.
 • Yritystoiminnan osalta tavoitteena on tukemisen jatkuminen koronakriisin ajan sekä kansallisin toimenpitein että Kainuun yrityspalveluverkoston tiiviinä yhteistyönä.
 • Kainuun matkailualan toiminnan turvaaminen talvikauden 2020/2021 yli ja tulevan kesäkauden 2021 tapahtumien järjestämisen turvaaminen.
 • Tavoitteena on myös lisätä julkisia, kuntien ja valtion, investointeja Kainuussa kysynnän ja työllisyyden vahvistamiseksi paikallistaloudessa.
 • Maakunnan koronakriisin vaikutuksiin kohdistuvan kehittämishanketoiminnan rahoituksen ja yritysten koronaelvytysrahoituksen mahdollistaminen paikallisesti mukaan lukien lock down -tilanteet.
 • Koronakriisin sosiaalisten haittavaikutusten torjumiseksi ja lieventämiseksi tarvitaan paikallisia toimenpiteitä.

Selviytymissuunnitelman uuden kasvun toimenpiteitä on valmisteltu niin, että niiden pohjalta tullaan laatimaan jatkossa erillisiä suunnitelmia oikeudenmukaisen rahaston ohjelmaan sekä Suomen kestävän kasvun ohjelmaan.  Ohjelmatyö siis jatkuu ja nopeat toimenpiteet otetaan käyttöön heti kun valtakunnan tasolla saadaan tarpeelliset päätökset.

Pentti Malinen, maakuntajohtaja, Kainuun liitt0