LUMI supertietokoneen avajaiset – Kajaanissa tehtiin eurooppalaisen tiedeyhteistyön historiaa

Maanantaina 13.6.2022 kirjoitettiin osa eurooppalaisen yhteistyön historiaa kun supertietokone LUMI sai viralliset avajaisensa Kajaanin Renforsin Rannassa. Tilaisuuden merkityksestä kertoo jotain se, että paikalla olivat kolme Suomen hallituksen ministeriä, kaksi EU:n komission pääosaston johtajaa, komissaarikin oli tulossa paikalle, mutta hänen puheenvuoronsa vaihtui videotervehdykseen – ja muita arvovaltaisia vieraita oli paikalla enemmän kuin Kainuussa on kenties koskaan nähty.

Miksi LUMI-yhteistyön ympärillä on sitten niin paljon hypetystä? Supertietokone, joka on toki nyt laskentateholtaan maailman kolmonen ja Euroopan ykkönen, korvautuu pian nopeammilla ja sen uutuusarvo häviää pian. Tässä tilanteessa pitääkin kiinnittää huomioita aivan muihin asioihin kuin yksittäisen koneen laskentatehoon tai siihen kuinka monen läppärin yhteenlaskettua tehoa se vastaa.

EuroHPC Joint Undertaking yhteistyö on loistava esimerkki ja malli siitä kuinka euroopanlaajuinen voimavarojen jakaminen yhteisen hyvän eteen tuo lisäarvoa kaikille osallisille. Kymmenen jäsenmaata LUMIn takana varmistaa aidon yhteistyön ja riittävän pohjan tarjota dataa ja tarjontaa supertietokoneen hyödynnettäväksi. Tuskin koskaan ovat EU:n jäsenmaat investoineet oman maansa ulkopuolelle sijoitettuun kohteeseen näin mittavasti. LUMIn lisäksi kaksi muuta supertietokonetta valmistuu Eurooppaan ensi vuoden aikana ja niiden takana on omat konsortionsa. Konsortiot tekevät yhteistyötä paitsi sisäisesti niin myös keskenään. Näin Eurooppa ottaa jättiharppauksen tieteellisessä suurteholaskennassa ja nousee kilpailemaan maailman laajuisesti kärkipaikasta datan hyödyntämisessä.

Tutkimuskohteet LUMIlla eivät ole enempää tai vähempää kuin keskeisten ongelmiemme ratkaisuihin apua tuovia (sääilmiöt, ilmastonmuutoksen mallintamiset, lääketeollisuus, pandemian leviäminen ja mallinnukset jne.). LUMI on malliesimerkki tuplasiirtymästä eli digitaalisen ja vihreän siirtymän tavoitteita toteuttavasta toimista, johon EU ja sen jäsenmaat ovat sitoutuneet. Lisäksi on syytä huomioida, että 20 % LUMIn laskentatehosta on varattu yritysten käyttöön. Kaikki laskentateho ei siis palvele suoraan pelkästään tiedeyhteisöä.

Kainuulle LUMI on suuri mahdollisuus. LUMI tuo näkyvyyttä ja uusien datakeskuksien sijoittuminen alueelle on mahdollista ja houkuttelevampaa kuin aiemmin. Kajaanin datakeskusekosysteemi on kansainvälistä huippua: Riittävän isot ja muunneltavat tilat sekä tehokas sähkönsaanti hiilineutraalilla vesivoimalla on jo kilpailutekijä itsessään. Kajaanin ammattikorkeakoulun osaaminen ja koulutus datakeskusalalle on huippua. Opiskelijat voivat harjoitella CSC:n vanhalla supertietokoneella Kajaanin kampukselle rakennetussa datakeskusympäristössä. LUMI ja datakeskusosaaminen on myös osa mainetyötä, jota alueella tehdään osaajien houkuttelemiseksi.

LUMI itsessään on referenssi vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutuksessa. Uusiutuva vesivoima tuottaa tarvittavan energian ja koneen hukkalämpöä syötetään Kajaanin kaukolämpöverkkoon vastaamaan viidenneksen Kajaanin kiinteistöjen lämmityksestä.

Avajaispuheissa sai ainakin rivien välistä kuulla, että suunnitelmia ja jatkoa on pohdittu LUMIn elinkaaren päättymisen jälkeenkin noin vuodesta 2027 eteenpäin. Kajaanin Renforsin Rannan datakeskustoiminta ei toki ole pelkästään LUMIn varassa ja tulevaisuus näyttää lupaavalta datatalouden kehittämiselle pitkälle tulevaisuuteen.

UPM paperitehtaan lakkauttamisen jälkeinen rakennemuutos onnistui Renforsin Rannassa ja nyt alue työllistääkin enemmän kuin paperitehtaan aikana. Maakuntaohjelman ja Kajaanin elinkeinoelämän painopisteitä on muutettu ja toimialojen välinen siirtymä on tapahtunut joustavasti kohti kestävämpää ja vihreämpää kasvua digitalisuuden vauhdittamana.

Mikä ja mitä se LUMI siis onkaan? Suomalaisten on helppo tunnistaa ja yhdistää huippumoderni supertietokone kalevalaiseen mytologiaan; LUMI on nykypäivän Sampo.