Viitoskäytävä – Mahtavia mahdollisuuksia ja mullistavaa ylimaakunnallista yhteisöllisyyttä!

”Viitoskäytävä on Suomineidon selkäydinissiasalueella, mistä hermotetaan ihan koko tätä muuta Suomea, ihan noita laitimmaisia ääreishermoalueita (Tyyne osoittaa kartalla muuta Suomea) – että ytimessä ollaan!” –Tyyne Kettunen, aluekehityksen kokemusasiantuntija Viitoskäytävä Talk Show-webinaarissa.

 

Viitoskäytävä on ajattelumalli, mielentila, missä laatutekijät korostuvat. Kasvuvyöhyke luo yritysten menestymisen ja asukkaiden tyytyväisyyden kautta arvoa koko Suomelle. Viitaten innovoittaja Brando Louhivaaran termeihin suoritustila vs. kehitystila, Viitoskäytävä kulkee ennakkoluulottomasti kehitystilassa, missä vallitsee positiivinen ajattelumalli, joka ei torppaa hulluja ideoita sekä kokeilee ja luo rohkeasti uutta. Tästä osoituksena on hankkeen aloituswebinaari, missä talk show-formaatilla pöyhäytettiin ihmisten ajattelun reunoja ja kannustettiin heitä toimimaan kyllä -tilassa. Talk shown juontaja Sami Kojonen sai esiintyjät Brando Louhivaaran, Mikko Kalliolan ja Tyyne Kettusen kiteyttämään sanomansa Viitoskäytävä-verkostolle: Kyse on ihmisistä. Aina.

Kaikki lähtee siitä, että ihmiset tutustuvat toisiinsa ja rakentavat siten keskinäistä luottamusta. Se puolestaan vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta, yhteistyöhalukkuutta ja me-henkeä. Siksi Viitoskäytävän tulevia työkaluja ovatkin yhteistekemiseen, luottamuksen vahvistamiseen ja vuorovaikutukseen perustuvat toimintamallit kuten aluepajat, teemakillat, puolen tunnin sokkotreffikahvit, sähköinen ideointi- ja yhteistyöalusta, yritysvierailut, uudenlaisilla formaateilla toteutettavat tapahtumat jne. Utopistisetkin ideat ovat mahdollisia; Viitoskäytävällä norsu voi riehua lasikaupassa rikkomatta mitään.

Viitoskäytävän esittely – ”hissipuhe” poikkeaa totutusta. Se on runsaan kahden minuutin animaatiovideo, jonka ensi-ilta oli Viitoskäytävä Talk Shown yhteydessä. Videolla ihmiset on kuvattu lintuina johtohahmonaan Viitostintti, joka kumppaneineen bongaa Skandinavian yllä Suomen ja Viitoskäytävän pesimäalueekseen. Viitostintin ratkaisu oli helppo – onhan Viitoskäytävällä kaikki se, mitä elämiseen tarvitaan; työtä, yrityksiä, runsaasti virikkeitä joka makuun, omintakeista ravintoa, henkisesti runsasta elämää, merkittävää arvontuotantoa, josta koko Suomi kiittää! Viitoskäytävä on enemmän kuin osiensa summa – se on mielentila, mielenmaisema, hyvän elämän, yrittämisen, osaamisen ja menestyksen reviiri.

Tervetuloa katsomaan Viitoskäytävän esittely: https://www.youtube.com/watch?v=v7RgvScUL78


Kirjoittaja:
Hankejohtaja Riitta Forsten-Astikainen,
Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke

 

Jk. Viitostintti parvineen puuhaa lennokkaita Viitoskäytävän kesäpäiviä Vuokattiin 16.-17.6.2020 teemalla ”Älykäs Viitoskäytävä.” Sata parveilijaa mahtuu mukaan. Osa päivien ohjelmasta on lintujen tapaan ulkona, satoi tai paistoi!

Viitoskäytävä tintti ja logo