EAKR-rahoitusta haettavana Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman hankkeisiin

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma on virallisesti avautunut marraskuun 2021 alussa. Kainuun liitossa on nyt ensimmäistä kertaa haettavana EAKR-rahoitusta kehittämishankkeisiin uudesta ohjelmasta. Hakemukset jätetään EURA2021-järjestelmässä vastaamalla rahoittajan julkaisemaan hakukuulutukseen.

Haettavana on rahoitusta kehittämishankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista rahoitettavat toimet keskittyvät erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan. TKI-toiminnan tavoitteena on elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen, uudet tuotteet, palvelut ja niiden kaupallistaminen. Erityisen painoarvon saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen liittyvä TKI-toiminta ja yritystoiminnan kehittäminen.

EAKR-rahoitus kohdennetaan julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen.

Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä on 3 milj. euroa.

Lisätietoja ja ohjeistusta muun muassa tuettavista toimenpiteistä löydät uudistetusta Rakennerahastot.fi -portaalista.

Lisäksi on haettavissa kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haussa on tavoitteena rahoittaa 4–5 hanketta/hankekokonaisuutta, joista kunkin hankkeen kokonaisbudjetti on n. 150 000–280 000 euroa.

Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä on 740 000 euroa. 

Miten haen rahoitusta?

Molempia hakuja koskevat reunaehdot ja valintakriteerit, kuten esim. hankehaun kesto, toimintalinjat, erityistavoitteet, käytettävissä olevat kustannusmallit, valintaperusteet ja vähimmäispistevaatimukset löytyvät Kainuun liiton julkaisemasta hankehakukuulutuksesta EURA 2021 järjestelmästä.

Hakija avaa hakemuksen käsittelyyn avoimen hankehakuilmoituksen kautta. Asiointi edellyttää vahvaa Suomi.fi-tunnistautumista kaikilta käyttäjiltä. Hankehakemusten tekeminen ja hallinnointitoimenpiteet hoidetaan digitaalisesti EURA 2021 järjestelmässä – paperiasiointi ei ole uudessa ohjelmassa lainkaan mahdollista. 

https://eura2021.fi/ 

 

Lisätietoja ja materiaaleja

Hankehakuun liittyen on järjestetty hakuinfo 10.5.2022. Tähän tilaisuuteen liittyvät materiaalit ja tilaisuuden tallenteen, kuten myös aiemmin  ohjelman avaamiseen liittyen järjestettyjen tilaisuuksien materiaalit löydät Kainuun liiton sivuilta osoitteesta:
https://kainuunliitto.fi/kainuun-liiton-hakuinfo-10-5-2022.