Oksainen mänty auringonvalossa

Euroopan tulevaisuuskonferenssin avoin webinaari kutsuu kaikki sanomaan sanansa Kainuun ilmasto- ja ympäristökysymyksiin

Ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyvää kehittämistyötä Kainuussa koordinoivan Kainuun ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvottelukunnan työ käynnistyy, kun neuvottelukunta pitää järjestäytymiskokouksen 22.3.2022. Kokouksen jälkeen järjestetään avoin webinaari ympäristö- ja ilmastoasioista osana Euroopan tulevaisuuskonferenssikonseptia. 

Kainuun ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvottelukunta aloittaa toimintansa

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hanke, jota Kainuun liitto toteutti vuosina 2020-2021, teki aloitteen perustaa maakuntaan ilmasto- ja ympäristöasioita koordinoiva yhteistyöryhmä. Kainuun maakuntahallitus päätti kokouksessaan 6.9.2021 (§ 192) neuvottelukunnan perustamisesta ja sen jäseniksi kutsuttavista tahoista.

Kainuun ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvottelukunnan tehtävä on seurata Kainuu-ohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista tavoitteita mittaavien indikaattoreiden avulla. Ryhmä myös  koordinoi ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyvää kehittämistyötä sekä pyrkii hahmottamaan näihin teemoihin liittyviä tulevaisuusnäkökumia ja mahdollisuuksia.  Neuvottelukunta toimii Kainuun yhteisessä ennakoinnin ja seurannan toimintamallissa ilmasto- ja ympäristötiedon tuottajana sekä tehostaa Kainuu-ohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Ryhmään on pyydetty nimeämiset useista eri organisaatiosta maakuntahallituksen 6.9.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Valtuudet neuvottelukunnan asettamiseksi maakuntahallitus antoi Kainuun liiton virastolle.

Osallistu Euroopan tulevaisuuskonferenssin tapahtumaan 22.3.2022

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on konsepti, joka tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella Euroopan ajankohtaisista haasteista ja tavoitteista. Olitpa kotoisin mistä vain ja mitä tahansa teetkin, voit konferenssin tapahtumissa ja foorumilla pohtia, millaisen tulevaisuuden haluat Euroopan unionille. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio ovat sitoutuneet kuuntelemaan eurooppalaisia ja noudattamaan konferenssissa annettuja suosituksia toimivaltansa puitteissa. Konferenssin on kevääseen 2022 mennessä määrä esittää johtopäätöksensä ja antaa ohjeita Euroopan tulevaisuutta varten.

Tarjolla tulevaisuuskonferensseissa käsiteltäviksi on laaja joukko aiheita, joista osallistujat voivat kertoa konferenssille mielipiteensä. Ideoita kerätään, analysoidaan, seurataan ja julkaistaan konferenssin kuluessa. Käytössä on digitaalinen alusta, joka muodostaa konferenssin ytimen.

Lue lisää Euroopan tulevaisuuskonferenssin sivustolta

Europe Direct Kainuu ja Kainuun ilmasto- ja ympäristöasian neuvottelukunta järjestävät 22.3.2022 klo 10:00-11:30 tulevaisuuskonferenssin osatapahtuman, jonka teema ovat ilmasto- ja ympäristöasiat. Tapahtumaan osallistuvat ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvottelukunnan jäsenet, mutta tervetulleita mukaan ovat kaikki kiinnostuneet kainuulaiset. Webinaarissa keskustellaan alustusten pohjalta keskeisistä Kainuun tulevaisuutta koskevista ilmasto- ja ympäristökysymyksistä.

Tilaisuuden ohjelma

10.00 Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, Kainuun liitto, Avaus

10.05 Maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto, Kainuun vihreän siirtymän tavoitteet ja EU:n Green Deal

10.35 Projektipäällikkö Silja Keränen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ilmaston lämpenemisen syyt, seuraukset ja päästövähennysten ratkaisut

11.05 Projektipäällikkö Tuomas Niskanen, Oulun yliopisto, Kainuun kuntien ilmastotyö

11.30 Tilaisuuden päätös

Tapahtumaan ilmoittaudutaan sähköisen linkin kautta Webropol-palvelussa. Ilmoittautuneet saavat paluupostissa linkin etätapahtumaan, joka toteutetaan Microsoft Teamsissä.

Pääset Webropoliin tästä

 

Lisätietoja saat Kainuun liitosta

Ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvottelukunnasta vastaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas.

Euroopan tulevaisuuskonferenssin järjestelyistä vastaa Eero Vilhu.