Euroopan Unionin tila -puhe

Euroopan komission puheenjohtaja pitää vuosittain syyskuussa Euroopan parlamentissa unionin tilaa käsittelevän puheen, jossa hän luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin ja esittelee visionsa tulevaisuudesta. Puhetta seuraa täysistuntokeskustelu, mikä käynnistää Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytävän vuoropuhelun komission vuoden 2023 työohjelman valmistelusta. Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja, pitää kolmannen puheensa EU:n tilasta 14. syyskuuta 2022.

”Euroopan unioni on vedenjakajalla. Emme voi pitää turvallisuuttamme ja ihmisten suojaa itsestäänselvyytenä. Meidän on puolustettava sitä. Meidän on panostettava siihen. Meidän on kannettava siitä oma vastuumme.” Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen

Von der Leyenin komission tärkeimmät hankkeet

Ursula von der Leyenin komissio otti joulukuussa 2019 uuden ja kunnianhimoisen suunnan kohti vihreämpää, digitaalisempaa ja oikeudenmukaisempaa Euroopan unionia. Se ei ole tinkinyt linjastaan vaan toteuttanut kuusi päätavoitettaan keskellä kahta ennennäkemätöntä kriisiä – koronaviruspandemiaa ja Venäjän provosoimatonta ja perusteetonta sotaa Ukrainaa vastaan. Euroopan unioni on osoittanut horjumatonta tukea Ukrainalle ja asettanut ennennäkemättömät pakotteet Venäjää vastaan vähentääkseen sen sotilaallista voimaa Ukrainaa vastaan.

Euroopan komissio on esitellyt REPowerEU-suunnitelman, jonka tarkoituksena on lopettaa asteittain EU:n riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista ja varmistaa Euroopan toimitusvarmuus. Sen mittavat investoinnit uusiutuvaan energiaan nopeuttavat vihreää siirtymää entisestään.

Komissio on esittänyt kunnianhimoisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, vihreän teknologian investointien lisäämiseksi ja luonnonympäristön suojelemiseksi.

Komissio edistää Euroopan digitaalista vuosikymmentä laatimalla sääntöjä, joilla muovataan digitaaliajan tulevaisuutta myös rajojemme ulkopuolella, kun teknologiasta tulee turvallisempaa ja luotettavampaa.

Komissio on koordinoinut EU:n toimia covid-19-pandemian torjunnassa ja varmistanut, että kaikille eurooppalaisille on riittänyt turvallisia ja tehokkaita rokotteita, vapaa liikkuvuus on säilynyt ja EU on vastaisuudessa valmiimpi kohtaamaan tulevia pandemioita.

NextGenerationEU-elpymissuunnitelma on antanut perheille, yrityksille ja sijoittajille EU:ssa uutta luottamusta tulevaisuuteen. Se on poikinut valtavia investointeja talouden uudistamiseen pandemian jälkeen.

Lähde: EU:n komission verkkosivut