INNO PROVEMENT -hankkeen kansainvälinen ohjausryhmän kokous 3.9.2020

INNO PROVEMENT -hankkeen ohjausryhmä kokoontui jälleen etäyhteyksin. Kokouksessa esiteltiin mm. Kainuun toimintasuunnitelman tilannetta. Pandemiatilanteesta johtuen etäkokouksia jatketaan toistaiseksi.

INNO PROVEMENT -hankkeen ohjausryhmä kokoontui etäyhteyksin 3.9.2020. Agendalla oli suunnitelmat seuraavista kokouksista sekä partnereiden tilannekatsaus. Seuraava kokous, joka oli suunniteltu pidettäväksi Budapestissa lokakuun puolivälissä, päätettiin järjestää etäkokouksena pandemiatilanteesta johtuen. Toive on, että fyysisiin kokouksiin voidaan palata ensi vuoden puolella, jotta hankkeen oppimisvaiheen tavoitteet saadaan täytettyä.

Jouni Ponnikas esitteli Kainuun toimintasuunnitelman kehitystyön tuloksia projektipartnereille. Toimintasuunnitelman keskeisiä teemoja ovat tässä vaiheessa: (i) I4.0 politiikan yhtenäistäminen; (ii) projektien painotus I4.0:n muutosnäkökulmiin perustuen digitaalisiin sovelluksiin ja data-analytiikkaan; (iii) I4.0 ekosysteemin tukeminen mukaan lukien teknologiat, osaaminen ja sovellusmallit. Partnerien vastaanotto toimintasuunnitelmalle oli positiivinen ja suunnitelma on hyvin projektin aikataulussa.