Interreg Europe-ohjelman ensimmäinen hakukierros avautumassa

Euroopan unionin rahoituskausi 2021–2027 on nyt käynnistymässä toden teolla, ja eri rahoitusohjelmat tiedottavat avautuvista rahoitushauista. Keskiviikkona 30.3.2022 järjestettiin uuden Interreg Europe -ohjelman infotilaisuus, jossa kerrottiin ohjelman ensimmäisestä hakukierroksesta. Hakukierros avautuu jo 5.4.2022 ja on avoinna aina 31.5.2022 saakka.

Rahoituksen hakemisesta

Interreg Europe-ohjelman ensimmäinen hakukierros on avoinna 5.4.-31.5.2022. Rahoitusta haetaan ohjelman oman sähköisen järjestelmän kautta, joka on avoinna jo ennen hakukierrosta, mutta ilman mahdollisuutta lähettää hakemus eteenpäin. Hakukierroksen päättymisen jälkeen hakemuksia ei voi enää toimittaa. Hakemusten tulee täyttää hakukierrosta koskevan erillisohjeistuksen ehdot. Englanninkielisen ohjelma-asiakirjan ja hakukierrosta koskevat erillisohjeet voit ladata käyttöösi ohjelman sivuilta.

Interreg Europe -ohjelman menettelyt ovat hieman muuttuneet aiempaan verrattuna. Esimerkiksi etukäteisistä kansallisen vastinrahoituksen sitoumuspäätöksistä on luovuttu, eli kansallista vastinrahoitusosuutta ei tarvitse hakea etukäteen varsinaisen EU-hankehaun yhteydessä. Kansallista vastinrahoitusta voi hakea vasta kun Interreg-ohjelman hallintoviranomainen on myöntänyt hankkeelle EU-tukiosuuden päätöksellään/tukisopimuksella. Lisäksi ohjelma voi maksaa kertakorvauksena läpi menneestä hakemuksesta 17 500 euroa (valmistelupalkkio).

Ohjelmakaudella 2021–2027 ohjelmakaudella Interreg Aurora, Interreg Europe ja Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA) -ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen myöntämisestä ja maksatuksista suomalaisille tuenhakijoille vastaa Lapin liitto. Lisätietoja vastinrahoituksen hakuprosessista ja hakulomakkeisto julkaistaan Lapin liiton verkkosivustolla kevään 2022 aikana.

Hakuinfon materiaalit löydät alta:

Interreg Europe Programme leaflet 2021-2027 (pdf)
Interreg Europe yhteyshenkilöiden esittelymateriaalit 300322 (pdf)
Vastinrahoitus ja valvonta – Interreg Europe 29032022 (pdf)

Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan #europecooperates -tapahtumaan 5.4.2022 saadaksesi lisätietoa hakukierroksesta tai pitchataksesi hankeideaasi!

Mitä Interreg-ohjelmat ovat?

Euroopan alueellisen yhteistyö (EAY) -tavoitteen ohjelmat, eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa.

Näillä ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Yhteistyötä lisäämällä, kokemusten vaihtoa edistämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä ohjelmat vaikuttavat alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ohjelmilla edistetään myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisia ympäristötavoitteita. Lisäksi ohjelmilla vahvistetaan Itämeren aluetta eurooppalaisena ja globaalina talousalueena sekä etsitään yhteisiä ratkaisuja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden haasteisiin.

Suomi osallistuu rahoituskaudella 2021–2027 kaudella kahdeksan Interreg-ohjelman toimeenpanoon, joilla kullakin on oma maantieteellinen toiminta-alueensa. Kainuulaisille toimijoille näistä kiinnostavimpia ohjelmia lienevät Northern Periphery and Arctic eli NPA ja Interreg Europe.     Interreg-ulkorajaohjelmien, joista kainuulaistoimijat ovat hyödyntäneet eniten Karelia-ohjelmaa, valmistelu on valitettavasti pysäytetty Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta

Interreg-asiantuntija Maiju Jolma-Taylor
Lapin liitto
maiju.jolma-taylor@lapinliitto.fi
040 660 8546

Next call for projects | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy

Interreg-ohjelmien 2021–2027 kansallinen vastinrahoitus (lapinliitto.fi)

Interreg-ohjelmat | Rakennerahastot