Kainuun liiton logo

Investoinnit huomioitava Kainuu-ohjelmassa

Maakuntahallitus keskusteli investointistrategian valmistelusta osaksi Kainuu-ohjelmaa. Investoinnit ovat Kainuun kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi keskeisiä, ja maakuntahallitus toivookin tästä kokonaisnäkemystä.

Kainuussa on runsaasti yksityisiä ja julkisia investointimahdollisuuksia. Niiden varmistamiseksi tarvitaan aikaisempaa määrätietoisempia toimenpiteitä tulevaan maakuntaohjelmaan. Kainuun liitto aloittaa asiasta valmistelutyön yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Evästystä Kainuu-ohjelman laatimiseen

Maakuntahallitus kuuli tilannekatsauksen Kainuu-ohjelman valmistelusta ja evästi sen laatimista. Maakuntahallitus pitää valmisteilla olevan Kainuu-ohjelman arvopohjaa tavoiteltavana. Positiivisuus, koko Kainuun huomioiminen ja suvaitsevaisuus ovat arvoja, jotka muodostavat hyvän perustan päätöksenteolle.

Kainuu-ohjelmaan tulee vuoteen 2040 ulottuvat pitkän ajan tavoitteet sisältävä maakuntasuunnitelma sekä näitä tavoitteita seuraavan neljän vuoden tähtäimellä toteuttava maakuntaohjelma 2022–2025. Maakuntasuunnitelmassa on kuvattu tavoiteltava Kainuu 2040 tulevaisuusskenaario, joka on jaettu neljään asiakokonaisuuteen: Hyvinvointi ja elinvoima, Elinkeinot ja osaaminen, Saavutettavuus ja aluerakenne 2040 sekä Vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä. Näitä teemoja kehittämällä vastataan Kainuun tilannekuvassa havaittuihin kehittämistarpeisiin. Samalla vahvistetaan Kainuun elinvoimaa sekä pito- ja vetovoimaa niin, että Kainuusta tulee muuttovoittoalue, väestön kehitys muuttuu aiempaa positiivisemmaksi sekä matkailun, etätyön ja monipaikkaisuuden kasvun kautta vierailut alueella moninkertaistuvat nykytasosta.

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 31.5.2021

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista