Tie maaseudulla

HAMA-työryhmän esittämät toimenpiteet tukisivat maaseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta katsoo, että Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarisessa työryhmässä ehdotetut toimenpiteet tukisivat harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Keskiviikkona 24.3. kokoontunut Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottekunta julkaisi kannanoton, joka koski Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmän esittämiä toimenpide-ehdotuksia maaseudun tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Neuvottelukunta näkee hyvänä, että toimenpide-ehdotuksista on pyydetty lainoppineen perustuslain mukaisuuden ennakkoarviointi ja sen mukaisesti voidaan todeta, että toimenpiteiden toteuttamiselle ei ole perustuslaillista estettä.

Neuvottelukunta kannustaa asianomaisia ministeriöitä tukemaan esitettyjen toimenpiteiden alueellisia kokeiluja ja laatimaan niille vaikutusten arvioinnit. Lisäksi neuvottelukunta näkee tärkeänä, että alueiden erityispiirteet voidaan huomioida edellä mainituin julkisin kehittämistoimenpitein ja siten kasvattaa Suomen eri osien elinvoimaa ja hyvinvointia.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kannanoton voi lukea alta:


Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kannanotto Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarisen työryhmän loppuraportissa esittämistä toimenpide-ehdotuksista

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä on esittänyt loppuraportissaan toimenpide-ehdotuksia, jotka tukisivat harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden elinvoimaa ja hyvinvointia. 

HAMA:n toimenpide-ehdotukset ovat:

  1. Verohuojennus palkasta harvaan asutulle alueelle työn perässä muuttavalle. Luodaan verohuojennusjärjestelmä harvaan asutulle maaseudulle, jotta saadaan osaavaa työvoimaa alueelle.
  2. Harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa anteeksi 2 600 euron arvosta vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän kauan asumalla laina pyyhkiytyy pois.
  3. Poistetaan uusilta harvaan asuttujen alueiden yrityksiltä työnantajamaksut – Norjan mallin mukaisesti.
  4. Syrjäseutulisä: Syrjäseutulisä maksettaisiin harvaan asutuilla alueilla toimiville valtion ja kuntien virkamiehille. Valtio kompensoisi syrjäseutulisän kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. 

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt professori Tuomas Ojaselta perustuslaillisen ennakkoarvion kyseisistä toimenpide-ehdotuksista. Arvion mukaan niiden toteuttamiselle ei ole perustuslaillista estettä. 

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta katsoo, että ehdotetut toimenpiteet tukisivat harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi se näkee hyvänä, että toimenpide-ehdotuksista on pyydetty lainoppineen perustuslain mukaisuuden ennakkoarviointi ja sen mukaisesti voidaan todeta, että toimenpiteiden toteuttamiselle ei ole perustuslaillista estettä. 

Neuvottelukunta kannustaa asianomaisia ministeriöitä tukemaan esitettyjen toimenpiteiden alueellisia kokeiluja ja laatimaan niille vaikutusten arvioinnit. Lisäksi neuvottelukunta näkee tärkeänä, että alueiden erityispiirteet voidaan huomioida edellä mainituin julkisin kehittämistoimenpitein ja siten kasvattaa Suomen eri osien elinvoimaa ja hyvinvointia. 

 

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA

 

Itä-ja Pohjois-Suomen maakuntien vaakunat