Itäiseen Suomeen uusi kansallisesti merkittävä kasvuvyöhyke! Webinaari ti 8.2. klo 9-11.30

Suomessa vyöhykekehittäminen on yksi aluekehittämisen tärkeä työkalu. Maakuntarajat ylittävillä alueilla on enenevässä määrin tahtotilaa kehittää monikeskuksiseen aluerakenteeseen perustuvia kasvuvyöhykkeitä. Vyöhykkeet eivät piittaa kuntien, kaupunkien ja maakuntien rajoista, vaan muodostavat kokonaisuuden, jossa osaaminen liikkuu (tunnin työssäkäyntialueet), ihmisten arki on sujuvaa, yritykset ovat halukkaita sijoittumaan ja investoimaan alueelle sekä vihreän siirtymän liikkumis- ja kuljetuspalvelut kehittyvät.

Viitoskäytävä on uusi Suomen itäinen ja kumppanuudella kehittyvä elinvoimainen kasvuvyöhyke, joka lisää koko Suomen hyvinvointia. Kasvuvyöhyke on Etelä-Savosta Kainuuseen ulottuva valtatie 5 ja Savon radan muodostama kehittämisvyöhyke sekä edelleen Kainuusta Pohjois-Pohjanmaan kautta Lapin Sodankylään jatkuva valtatie 5 vyöhyke.  Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Kainuu sekä Kuusamon ja Taivalkosken (Pohjois-Pohjanmaa) ja Kemijärven ja Sodankylän (Lappi) alueet muodostavat siten itäisen kasvukäytävän (kuvassa keltaisella).

Kasvuvyöhykettä ilmentää kaupunkikeskusten helminauha, itäisen Suomen halkova matkailukohteiden ketju sekä kestävää yhdyskuntakehitystä tukevat liikenne- ja viestintäpalvelut. Ne mahdollistavat ihmisten monipaikkaisen ja sujuvan arjen, kehittyvän kestävän matkailun sekä uudet investoinnit ja työpaikat Viitoskäytävällä. 

Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke

Tavoitteena on nostaa Viitoskäytävän yhdeksi kansallisesti merkittävimmäksi kehittämis- ja kasvuvyöhykkeeksi. Viitoskäytävän kehittäminen perustuu kahteen toisiaan täydentävään strategiseen näkökulmaan: 1) kaupunkien kestävien tunnin työssäkäyntialueiden toimivuuden vahvistaminen sekä 2) matkailun kehittäminen erityisesti kestävän liikkumisen ja matkaketjujen vahvistamiseksi.

Viitoskäytävälle kootaan koko alueelta kumppanuus- ja kehittäjäverkosto lujittamaan vyöhykkeen sisäistä yhteistyötä ja tunnistettujen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Keskiössä on kestävä uudistuminen ja vaikuttavan tekemisen jatkuva parantaminen. Viitoskäytävä tarjoaa hyvän pilotointiympäristön uusille ja innovatiivisille ratkaisuille ja ennakkoluulottomille kokeiluille.

Viitoskäytävällä korostuu vyöhykkeen kunkin alueen erilaiset ja moninaiset vahvuudet; luonnon monimuotoisuus, talouden dynaamisuus, elämyksellisyys, kulttuuriset ominaispiirteet laajasti ymmärrettynä sekä yllätyksellisyys. Viitoskäytävä kokemuksena on 900 km uniikkia inspiraation lähdettä ja mentaalista mielihyvää.

Webinaari ti 8.2. klo 9-11.30

Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke-hanke on pääsyt vauhtiin ja lisää kaasua painetaan 8.2.2022 webinaarissa klo 9.00-11.30. Pääset seuraamaan suoraa Talk Showta ilmoittautumalla tämän linkin kautta:

https://forms.gle/L7TtVpcBn1HnSiik7

Talk Show-isäntänä toimii Sami Kojonen ja vieraina kuulijoiden aivonystyröitä pöyhäyttävät Mikko Kalliola, Brando Louhivaara ja Tyyne Kettunen. Tavoitteena on uudenlaisen ajattelun, aluekehittämisen ja verkostoyhteistyön vahvistaminen.

Ohjelmassa on myös Viitoskäytävän markkinointivideon julkistaminen. Videolla Viitostintti parvineen esittelee Viitoskäytävän kasvuvyöhykettä lintuperspektiivistä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja:

Riitta Forsten-Astikainen
Hankejohtaja
044 714 2611
riitta.forsten-astikainen@pohjois-savo.fi

Viitoskäytävän vaikutusalue Suomen kartalla