Jäsenhaku Barentsin nuorisoneuvostoon uudelleen auki tammikuun ajaksi

Marraskuussa 2022 Kainuun liitto avasi haettavaksi kaksi paikkaa Barentsin nuorisoneuvostoon (BRYC). Haku on nyt avattu uudelleen päättyen 31.1.2023. Jo aiemmin saapuneet hakemukset otetaan valinnassa huomioon. Kainuusta nimetään sekä varsinainen että varajäsen, jotka molemmat nimetään kaksivuotiselle toimintakaudelle 2023–2024. Tule mukaan tapaamaan nuoria muista maista, saamaan uusia kokemuksia ja ystäviä, toteuttamaan  monikulttuurisia nuorisoprojekteja, rakentamaan ammatillisia verkostoja ja  oppimaan kansainvälisestä yhteistyöstä!

Hakukriteerit:

  1. Olet hakuhetkellä iältäsi 18–28-vuotta.
  2. Sinulla on sujuva englannin kielen taito. Virheetöntä suomen kielen taitoa ei edellytetä, joten tehtävä sopii yhtä lailla myös maahanmuuttajataustaisille nuorille.
  3. Olet kiinnostunut kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteistyökykyinen.
  4. Sinulla on näkemyksiä nuorisoasioista Kainuussa sekä tahto kehittää niitä.
  5. Ansioksesi luetaan, mikäli olet yhteiskunnallisesti aktiivinen, eli mukana kunnallisessa tai maakunnallisessa päätöksenteossa, nuorisovaltuustossa, oppilaskunnassa, yhdistystoiminnassa  jne.

Miten haet mukaan?

Kainuun liitto kerää ilmoittautumisia BRYC jäseneksi ja varajäseneksi sähköisellä lomakkeella, jonka kautta  jäsenyydestä kiinnostuneet, ylä kerrotut hakukriteerit täyttävät nuoret henkilöt voivat ilmoittautua ehdokkaiksi.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaihin 31.1.2023 klo 12 saakka, hakijat haastatellaan ja valinnat julkistetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen. Kainuun liitto suorittaa nimeämiset ehdokkaiden soveltuvuuden perusteella, huomioiden myös tasa-arvokokonaisuuden.

Englanninkieliselle ilmoittautumislomakkeelle pääset tästä

 

Barentsin nuorisoyhteistyötä tehdään nyt Norjan, Ruotsin ja Suomen kesken

Barentsin Alueellinen Nuorisoneuvosto (Barents Regional Youth Council BRYC) on toiminut vuodesta 2004. BRYC:n päätavoitteena on edistää ajatusta kaukana pohjoisessa asumisesta ainutlaatuisena mahdollisuutena nuorille ilmaista itseään. Mukaan tähän kansainväliseen yhteisöön nuoria, jotka asuvat Barentsin jäsenalueilla Norjassa, Venäjällä, Ruotsissa tai Suomessa. Osallistujat saavat mahdollisuuden tavata nuoria muista maista, saada uusia kokemuksia ja ystäviä, toteuttaa yhdessä monikulttuurisia nuorisoprojekteja, rakentaa ammatillisia verkostoja ja myös oppia kansainvälisestä yhteistyöstä.

Nuorisoneuvosto BRYC koostuu yhdestä nuorison edustajasta kultakin kolmeltatoista jäsenalueelta ja yhdestä alkuperäiskansojen nuorisoedustajasta. BRYC:n toimintaa ohjaa sen keskuudesta valittu hallitus puheenjohtajansa johdolla. BRYC kokoontuu kahdesti vuodessa keskustelemaan Barentsin alueen nuorisoasioista ja kertomaan kuulumisia alueiltaan, sekä suunnittelemaan kerran vuodessa järjestettävää isoa nuorisotapahtumaansa.

Kaksi BRYC:n vuosittaista tapahtumaa ovat vuosikokous (vain jäsenille) keväisin vuositapahtuma (avoin kaikille jäsenalueiden nuorille syksyisin/ talvisin. Nämä tapahtumat järjestetään yhteistyössä useiden kumppanien kanssa, ja joka vuosi tapahtumat järjestetään eri paikassa. BRYC osallistuu myös muihin nuorisotapahtumiin Barentsin alueella ja toteuttaa omia projekteja.

BRYC toiminta rahoitetaan jäsenalueiden vuosittaisella tuella sekä projektirahoituksella. BRYC toimintaa koordinoi kansainvälinen Barents-sihteeristö. Kansainvälisen Barents-sihteeristön lisäksi Kainuun edustajien tukena toimivat Barentsin yhteistyöhön kuuluvat alueorganisaatiot, meillä Kainuun liitto.

Jo koronavuodet ovat vaikeuttaneet BRYC:n toimintaa, mutta näistä vaikeuksista on selvitty hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja Barentsin kansainvälisen sihteeristön tuella. Vuonna 2021 (lue raportti vuoden 2021 toiminnasta BRYC: n sivuilta) nämä uudet ratkaisut mahdollistivat ennätysmäärän tapaamisia, fyysiset sekä etätapaamiset yhteenlaskettuna. Suomen Barents-puheenjohtajuusohjelmassa vuosille 2021–2023 nuorisoyhteistyö priorisoitiin korkealle, ja odotukset BRYC:n toiminnalle olivatkin suuret. Sota vaikeutti  kansainvälistä nuorisoyhteistyötä, mutta sen jatkolla on edelleen positiiviset näkymät ja sen tärkeyttä yhteistyömuotona on korostettu edelleen vuoden 2022 aikana. Barentsin nuorisoyhteistyötä tehdään nyt Norjan, Ruotsin ja Suomen kesken.

BRYC Kainuussa

Kainuun nuorten yhteistoimintaa BRYC:n kanssa halutaan kehittää entistä sujuvammaksi ja tuloksellisemmaksi. Valittavien edustajien on tärkeää toimia yhteistyössä Kainuun liiton, Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston sekä muiden tarpeellisten yhteistyökumppanien kanssa siten, että kainuulaisten nuorten osallisuus Barentsin yhteistyöhön liittyvissä asioissa taataan parhaalla mahdollisella tavalla. Työssä sovelletaan sekä voimassa olevan Kainuu-ohjelman että Barentsin nuoriso-ohjelman (2021–2024) tavoitteita ja prioriteetteja.

Toivomme, että nimettävillä jäsenillä on mahdollisuus käyttää tehtävään tarvittava määrä aikaa tulevien kahden vuoden aikana. Pakollisia tehtäviä BRYC-jäsenyys ei tuo mukanaan paljonkaan, mutta haemme aktiivisia henkilöitä, jotka voivat omalla toiminnallaan tuoda lisäarvoa alueen nuorille. Tämän vuoksi joko jäsenen tai varajäsenen osallistuvan BRYC kokouksiin ja sen järjestämiin tärkeisiin tapahtumiin säännöllisesti. Halutessaan he voivat ottaa toiminnassa myös aktiivisempaa roolia.

Lue lisää

HOME – barentsyouth

Homepage – Barents Euro-Arctic Council (barents-council.org)

Kansainvälinen yhteistyö – Kainuun liitto