Rahoitusinfowebinaari 9.12.2022 klo 10:30-12:30 – Tilaisuuden tallenne ja esitykset ladattavissa

Kainuun liitto/ Europe Direct-tiedotuspiste ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestivät rahoituswebinaarin oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahoituksesta osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa.  

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi (Just Transition Mechanism) on väline, jolla edistetään ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä oikeudenmukaisesti niin, ettei mikään alue joudu kärsimään murroksesta kohtuuttomasti. Mekanismin avulla tarjotaan kaudella 2021–2027 kohdennettua tukea noin 55 miljardin euron investointeihin alueille, joilla siirtymän yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat. Kullekin EU-maalle on annettu tehtäväksi laatia alueellinen suunnitelma, jossa määritetään oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund) tuen kohdealueet. Kainuun liitto on yhdessä Suomen muiden ns. JTF-maakuntien kanssa valmistellut alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmansa, ja suunnitelmat on lähetetty yhtenä pakettina Euroopan komission hyväksyttäviksi.

Uusi oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahoitus tulleekin pian haettavaksi osana Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelman rahoitusta.  Tulevassa rahoitusinfossa kuulet lisää rahoituksen tarjoamista mahdollisuuksista ja sen reunaehdoista.

Tilaisuuden aika: perjantai 9.12.2022 klo 10:30-12:00

Tilaisuuden tallenne:

Tästä pääset seuraamaan webinaarin tallennetta


Tilaisuuden ohjelma ja esitykset ladattavissa ao. linkeistä

10.30-11.00
JTF-rahoitus osana rakennerahastoja – Yleiskatsaus ja liiton EAKR-rahoitus
Jouni Ponnikas, Kainuun liitto

11.00-11.20
Yritysrahoitus ja JTF
Eija Tabell-Jokelainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

11.20-11.40
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), ELY-keskuksen ympäristö-EAKR, ennallistaminen ja JTF
Verna Piirainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

11.40-12.00
Aikaa kysymyksille ja vastauksille 20 min

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukee alueita uudistamaan elinkeinorakennetta ja vahvistamaan työllisyyttä
Työ- ja elinkeinoministeriön päätös Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) liittämisestä Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) ja Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma 2021-2027
Maakunnan yhteistyöryhmän asialistalla 28.10.2022