Julkinen kuuleminen Interreg Europe -rahoitusohjelman luonnoksesta on avattu

Ehdotus Interreg Europe -ohjelmasta vuosille 2021-2027 on julkaistu, ja sen julkinen kuuleminen on käynnistynyt.

  • Julkiseen kuulemiseen voi osallistua vastaamalla kyselyyn 16. huhtikuuta 2021 mennessä.
  • Lisäksi 24. maaliskuuta klo 10.00 (CET) järjestetään julkista kuulemista tukeva webinaari, jossa esitellään uuden ohjelman pääpiirteet luonnoksen pohjalta.

Ohjelmaluonnoksessa esitellään tulevan ohjelman strategia ja tavoitteet, jotka ohjelman hallintokomitea hyväksyi sen 25. helmikuuta. Luonnos syntyi lähes puolitoista vuotta kestäneiden keskusteluiden pohjalta sisältäen kuulemisia 29 kumppanimaassa (27 EU:n jäsenvaltiota sekä Norja ja Sveitsi). Luonnoksen budjettiehdotus on 379,5 miljoonaa euroa. Ohjelman rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Interreg Europe -ohjelma auttaa eri puolilla Eurooppaa alue- ja paikallishallinnon viranomaisia kehittämään ja toteuttamaan parempaa politiikkaa ja käytäntöjä luomalla oppimista ja ratkaisujen jakamista tukevan ympäristön. Tavoitteena on varmistaa Euroopan aluekehitysrahaston  kautta saatavissa olevan hyödyn maksimointi; eri tasoilla toteutettujen investointien, innovoinnin ja politiikan täytäntöönpanon yhtenäisyys ja tehtyjen toimenpiteiden kestävät vaikutukset. Yleisesti ottaen Euroopan unioni kannustaa alueita koko potentiaalin hyödyntämiseen. Tämä voidaan saavuttaa panostamalla alueiden luontaisiin vahvuuksiin ja tarjoamalla resursseja taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristön hyvinvointia tukevaan kehittämiseen. Interreg Europe -rahoitus tukee tämän tavoitteen saavuttamista, sillä se tarjoaa alue- ja paikallisviranomaisille tilaisuuden parantaa alueellisia ohjelmia ja strategioita yhteistyön keinoin.

Lisätietoja

Ohjelmaluonnos
Uutinen julkisen kuulemisen alkamisesta Interreg Europen verkkosivuilla
Julkinen kuuleminen
Webinaarin tapahtumasivu