Julkinen kuuleminen NPA 2021-2027 ohjelmaluonnoksesta ja ympäristövaikutusten arviointiraportista 3.5.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää

Julkisen kuulemisen Northern Periphery and Arctic (NPA) 2021-2027 ohjelmaluonnoksesta ja strategisten ympäristövaikutusten arviointiraportista

 maanantaina 3.5.2021 klo 14-15.30 Teams-alustalla.

Tilaisuus antaa tietoa uuden ohjelman valmisteluista ja suunnitelluista sisällöistä. Ohjelman ympäristövaikutusten arvioinnin luonnoksen pääsisällöt esitellään suomen kielellä yleisölle.

Englanninkieliset materiaalit löytyvät kokonaisuudessaan ohjelman kotisivuilta: https://www.interreg-npa.eu/

Osallistujat voivat tilaisuudessa kommentoida uuden ohjelman sisältöä ja YVA-raportin luonnosta.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakolta. Kuulemisen tarkka ohjelma ja kokouslinkki löytyvät alla olevasta linkistä.

NPA ohjelma kuulemistilaisuus 3.5.2021

Lisätietoja saat TEM:stä Helinä Yli-Knuutila (helina.yli-knuutila(at)tem.fi, puhelin 0295 047 146) tai ohjelman kansalliselta yhteyshenkilöltä Paula Mikkolalta (paula.mikkola(at)lapinliitto.fi, puhelin 040 7118 380).