Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen  – Aloitusvaihe

 

Kainuun maakuntavaltuusto päätti 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle.

Voimassa oleva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Kaava tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 21.5.2019. Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet kaavan laadinnan aikana ajantasaisten selvitysten ja lähtökohtien perusteella.

Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseen aloitusvaiheeseen liittyen on valmistunut voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti (pdf)

 

Vireilletulosta tiedottaminen

Kainuun maakuntahallitus päätti kokouksessaan 22.6.2020 tiedottaa julkisella kuulutuksella Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vireille tulosta Kainuun liiton ja Kainuun kuntien ilmoitustauluilla, Kainuun liiton verkkosivuilla sekä Kainuussa ilmestyvissä sanomalehdissä (Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat).

Kuulutus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vireilletulosta (pdf)

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on ollut julkisesti nähtävillä tutustumista varten Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs), Kainuun kuntien virastoissa sekä Kainuun liiton verkkosivuilla 12.8.–14.9.2020 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus toimittaa lausuntoja ja muistutuksia Kainuun liittoon. Lausuntoja on saatu 39, joista 21:ssa ei ollut huomautettavaa asiakirjoihin. Mielipiteitä on saatu 6. Maakuntahallitus on päättänyt 23.11.2020 antaa luonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet sekä hyväksyä Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maakuntahallitus on päättänyt tarkistaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 19.4.2021 ja 15.11.2021.

Palauteyhteenveto ja niitä koskevat vastineet (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen aloitusvaiheeseen liittyen on valmistunut ”Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet” -raporttiluonnos. Raportissa kuvataan mm. toimintaympäristön nykytilaa sekä kaavan laatimisen tavoitteet. Luonnos raportista on ollut nähtävillä Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs) sekä Kainuun liiton internet-sivuilla 12.8.–14.9.2020 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa kaavan tavoitteisiin. Lausuntoja on saatu 39, joista 21:ssa ei ollut huomautettavaa asiakirjoihin. Mielipiteitä on saatu 6. Maakuntahallitus on päättänyt 23.11.2020 antaa luonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet sekä hyväksyä Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen Lähtökohdat ja tavoitteet.

Palauteyhteenveto ja niitä koskevat vastineet (pdf)

Lähtökohdat ja tavoitteet -raportti (pdf)

 

Lisätietoa