Kainuun liiton logo

Kainuu esittää täydennystä Arktisen neuvottelukunnan kokoonpanoon

Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan Suomen arktisen politiikan strategiaa. Siinä määritellään Suomen keskeiset tavoitteet arktisilla alueilla ja tärkeimmät painopistealueet niiden saavuttamiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi Kainuun liiton kannanoton arktisen politiikan strategiaan kokouksessaan 1. maaliskuuta. Siitä esitetään, että valmistelutyössä mukana olevan Arktisen neuvottelukunnan kokoonpanoon ja toimintaan tulee kutsua edustaja jokaiselta Suomen Barents-jäsenalueelta – ja siten myös Kainuusta.

Arktisella neuvottelukunnalla on tärkeä rooli Suomen arktisen politiikan strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja niiden seurannassa. Tällä hetkellä siinä ei kuitenkaan ole edustajia kaikilta Suomen Barents-yhteistyön jäsenalueilta. Barentsin alueellisesta yhteistyöstä vastaavat Suomessa Kainuun liitto, Lapin liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kainuun liitto tukee strategialuonnoksen kansainvälistä linjausta siitä, että koko Suomi on osa arktista aluetta. Tämä määritelmä edellyttäisi, että kaikki Barentsin alueen kansalliset toimijat ovat mukana arktisen alueen politiikan tavoitteiden toteuttamisessa ja seurannassa. Kansallisella tasolla arktisella alueella tarkoitetaan strategialuonnoksessa kuitenkin etenkin Lappia.

Hyväksytyssä kannanotossa katsotaan, että Suomen arktisen politiikan strategiassa tunnistetaan keskeisiä arktiseen toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä, kuten ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja kansainvälisen yhteistyö merkitys. Erityisesti rajat ylittävä liikenteen, tietoliikenneyhteyksien ja palveluiden saavutettavuus ovat Suomen arktisessa politiikassa Kainuun alueen elinkeinoelämälle ja väestön hyvinvoinnille keskeisiä tekijöitä. Muun muassa Koillisväylän datakaapelihanke ja Kajaanissa sijaitseva Tieteen tietotekniikan keskuksen suurteholaskentaan soveltuvan LUMI-supertietokoneen ympärille kehittyvä dataekosysteemi luovat edellytyksiä sille, että Kainuu voisi tulevaisuudessa toimia Suomen keskittymänä maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin.

Kainuun liiton vuoden 2020 tilinpäätös on ylijäämäinen 

Maakuntahallitus hyväksyi Kainuun liiton vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 86 287 euroa ja tilikauden ylijäämä 101 298 euroa. Tilikauden toteutuneet toimintakulut olivat 3 320 991 euroa ja toimintatuotot 3 404 618 euroa. Tilikauden tulokseen vaikutti muun muassa koronatilanne, joka toi säästöjä esimerkiksi matkakustannuksiin ja palvelujen ostoihin.

Kuluja puolestaan nostivat muun muassa koronatilanteen aiheuttamat kiireelliset laitehankinnat etätyöskentelyä varten sekä ICT-palvelujen ja talous- ja henkilöstöpalvelujen muutosprojektien aiheuttamat kustannukset, joihin ei ollut täysin varauduttu talousarviossa. Tuottopuolella kuntien jäsenmaksuosuudet toteutuivat sovitun mukaisesti. Projektituotot eivät toteutuneet täysin talousarvion mukaisesti, mutta kokonaisuus huomioiden kuitenkin kohtuullisesti.

Kainuun järjestöasiain neuvottelukunta vahvistaa järjestökentän ääntä 

Maakuntahallitus sai tiedoksi, että Kainuun järjestöasian neuvottelukunta aloitti toimintansa helmikuussa. Neuvottelukunnassa on mukana 11 Kainuussa toimivaa järjestöä. Sen toimikautta ei ole määritelty, vaan neuvottelukunta laatii itselleen omat toimintamallit. Neuvottelukunnan on määrä edustaa laajasti alueella toimivaa järjestö- ja yhdistyskenttää ja olla vaikuttamassa järjestöille tärkeissä asioissa. Järjestöjen välisen yhteistyön edistämisen lisäksi neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on parantaa kansalaisten osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia. Yhteisenä tavoitteena alueella on, että järjestökentän ääni ja asiantuntemus saadaan aiempaa vahvemmin mukaan maakunnalliseen strategia-, ohjelma- ja kehittämistyöhön neuvottelukunnan toiminnan kautta.

Maakuntahallitus vahvisti filosofian maisteri Sanna Schroderuksen valinnan Kainuun liiton suunnittelujohtajan tehtävään 1.3.2021 alkaen. Hän on työskennellyt Kainuun liitossa aluesuunnitteluasiantuntijana. Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas nimettiin maakuntajohtajan sijaiseksi tavanomaisten poissaolojen, kuten lomien ajaksi.

Maakuntaliiton seuraava kokous pidetään 15.3.2021.

Linkki 1.3.2021 kokouksen esityslistaan

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen, puh. 050 512 2238

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 7970 197