Kainuu-ohjelman valmistelun aloittaminen

Kainuu-ohjelman laatimistyö käynnistyi maakuntahallituksen 16.3.2020 tekemällä päätöksellä. Ohjelmaprosessissa ajantasaistetaan vuonna 2017 hyväksytty Kainuu-ohjelma, joka sisältää maakunnan kehittämisen vuoteen 2040 ulottuvat tavoitteet (maakuntastrategia) sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2025 (maakuntaohjelma).

Kainuu-ohjelman valmistelun työohjelmaan sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) on mahdollista tutustua ja antaa palautetta Kainuun liitossa ja liiton verkkosivuilla (kainuunliitto.fi). Työohjelma sisältää mm. valmistelun lähtökohdat, tavoitteet ja aikataulun. OAS:ssa kerrotaan Kainuu-ohjelman valmistelun osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä.

Kainuu-ohjelmatyön valmistelua sekä sen OAS:aa koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti kirjallisina viimeistään maanantaina 15.6.2020 klo 12 mennessä sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi tai postitse osoitteella: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI. Palaute pyydetään lähettämään pdf- ja word-muodossa palauteyhteenvedon laatimiseksi.

Lisätietoa Kainuu-ohjelman valmistelusta antaa Kainuun liitossa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas (puh. 040 5740 804, jouni.ponnikas@kainuu.fi) sekä ympäristövaikutusten arvioinnista aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus (puh. 044 7100 873, sanna.schroderus@kainuu.fi)

Kuulutus Kainuu-ohjelman valmistelun käynnistymisestä (pdf)
Kainuu-ohjelman valmistelun työohjelma (pdf)
Kainuu-ohjelma, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kainuu-ohjelman valmisteluun on mahdollista tutustua sivustoltamme löytyvällä Kainuu -ohjelman verkkosivulla.