Kainuun liiton logo

Kainuun maakuntahallituksen kokous 14.12.2021

Kainuun maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään läsnä- ja etäkokouksena (hybridi) Kajaanissa.

Kokouksen esityslista

Maakuntahallituksen kokouksen päätöksiä:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* KaiCell Fibers Oy:n yhtiökokoukseen liittyvät valmistelevat asiat: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi KaiCell Fibers Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Suutarin ajankohtaiskatsaus.

* Sopimus Itä-Suomen neuvottelukunnasta ja siihen liittyvän päätöksenteon järjestämisestä: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 luonnos: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* KaiCell Fibers Oy:n yhtiökokouksen edustajat: Kainuun liiton edustajaksi KaiCell Fibers Oy:n yhtiökokouksiin valittiin maakuntahallituksen puheenjohtaja Kari Pääkkönen ja hänelle varahenkilöksi maakuntajohtaja Pentti Malinen.

* Kainuun liikenneinvestointitarpeet 2022: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 09.11.-22.11.2021: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 22.11.-07.12.2021: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Barentsin alueen liikenne ja logistiikka -hankkeen esittely: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.