Kainuun maakuntahallituksen kokous 22.5.2023

Katso Kainuun maakuntahallituksen kokouksen 22.5.2023 esityslista tästä. 

Kainuun maakuntahallituksen kokous 22.5.2023 keskittyi erityisesti Kainuun liiton kuntakierroksen annin sekä Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavaehdotuksen kokonaisuuden läpikäynteihin. Maakuntahallitus puolsi puolustusteollisuuden TKI- ja osaamistarpeet -hankkeen rahoittamista ja hyväksyi uuden Kainuun liiton palkkausjärjestelmäasiakirjan. Maakuntahallitus myös nimesi Salla Heikkisen uudeksi edustajaksi Kainuun metsäneuvostoon.

Kainuun edunajamisen ajankohtaiskatsauksessa keskusteltiin mm. hallitusohjelmaneuvottelujen tilanteesta ja Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden etenemisestä.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi mm. Kainuun liiton kuntakierroksen yhteenveto sekä Kainuun liiton rooli ja tehtävät Arctic Lakeland -yhteistyössä ja maakunnan matkailun kehittämisessä.

Kuntakierrosta varten maakunnan liitto valmisteli kunnille ennakkokysymykset, jotka koskivat mm. osaavan työvoiman saatavuutta, Kainuun turvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamista osana aluekehittämistä sekä maakunnan lentoliikenteen jatkuvuutta.  Maakuntakierrokselta saadut vastineet ja tärkeimmät evästykset tulivat kv. matkailun ja lentoliikenteen kehittämisen saralta. Myös investointistrategian valmistumista pidettiin tärkeänä.

Puolustusteollisuuden TKI- ja osaamistarpeet – uusia mahdollisuuksia Kainuussa – Vuosanka -hanke

Maakuntahallitus valtuutti aluekehitysjohtajan tekemään rahoituspäätöksen Kajaanin ammattikorkeakoulun uudesta hankkeesta. Hankkeelle haettiin AKKE-rahoitusta (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha) 102 386 euroa hankkeen kokonaiskustannusarvion ollessa 127 982 euroa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika alkaa elokuussa 2023 ja kestää vuoden.

Hanke tähtää puolustusteollisuuden hyödyntämiseen aluekehityksessä ja tavoittelee mm. puolustusteollisuusklusteria Kainuun alueelle. Puolustusteollisuuden kehittäminen Kainuun alueella vahvistaa maakunnan valmiuksia osallistua eri yhteistyöaihioihin, esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön Itäisen Suomen kehittämisvisiossa (2023:9 ”Itäinen Suomi – uusi suunta, Visio ja teot”) mainitun kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen kehittämiseen.

Hankkeen viisi työpakettia ovat:

  1. Puolustusteollisuuden tarpeet Suomessa,
  2. yhteistyö puolustusministeriön ja puolustusvoimien kanssa Vuosangan alueen kehittämiseksi,
  3. kansainväliset vertailukohteet,
  4. koulutussektorin tarjonta puolustusteollisuudelle ja
  5. hankkeen hallinto.

Toiminnan keskiössä on Vuosangan alue ja sen kehittäminen.

Maakuntajohtajan viran julistaminen haettavaksi

Maakuntahallitus päätti julistaa Kainuun maakuntajohtajan viran haettavaksi. Uudelta maakuntajohtajalta odotetaan tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää käytännön kokemusta maakunnan liiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Haku alkaa 22.5.2023 ja kestää kolme viikkoa. Väistyvä maakuntajohtaja Pentti Malinen jää eläkkeelle 1.1.2024 alkaen. Hän on toiminut Kainuun maakuntajohtajana vuodesta 2013.

Odotan uudelta maakuntajohtajalta vahvaa edunajamisen osaamista ja johtamisen kykyä nostaa Kainuu Suomen halutuimmaksi maakunnaksi asua ja elää. Edellytän häneltä vahvaa yhteistyökykyä, jotta edunajaminen ja liiton toiminta voi olla sujuvaa ja välitöntä. Näin on ollut myös nykyisen maakuntajohtaja Pentti Malisen kanssa.”, toteaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Polvinen.

”Yhteistyö nykyisen maakuntajohtajan kanssa on ollut sujuvaa ja toiminut erinomaisesti. Uusi maakuntajohtaja toimii samalla tavalla linkkinä kuntien sekä ulkoisten sidosryhmien suuntaan, ja hänen tulee olla joustava ja yhteistyökykyinen. Maakunnan liiton keskeinen tehtävä on elää hetkessä ja reagoida nopeasti maakunnan, kotimaan ja EU toimijoiden esityksiin, jotka vaikuttavat Kainuun elinvoimaan joko lyhyellä tai pitkällä jaksolla. Maakuntajohtaja on tämän toiminnan keskiössä.”, päättää Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen.

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 04/2023: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton palkkausjärjestelmäasiakirjan hyväksyminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Puolustusteollisuuden TKI- ja osaamistarpeet – uusia mahdollisuuksia Kainuussa – Vuosanka -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntajohtaja Pentti Malinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

* Hankintapäätös: Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian uudistamistyö: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotus: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tilannekatsaus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Edustajan nimeäminen Kainuun metsäneuvostoon: Käydyn keskustelun kuluessa Seppo Vilén ehdotti, että Kainuun metsäneuvoston varsinaiseksi jäseneksi nimetään Salla Heikkinen. Maakuntahallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Seppo Vilénin ehdotuksen ja varsinaiseksi jäseneksi Kainuun metsäneuvostoon nimettiin Salla Heikkinen. Maakuntahallitus totesi lisäksi, että varajäsenenä jatkaa Eila Aavakare.

* Maakuntajohtajan viran julistaminen haettavaksi: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Hallintojohtaja Paula Halonen ja aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian käsittelyn ajan suunnittelujohtaja Sanna Schroderus.

* Viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 24.04.-12.05.2023: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Lisälistalta:

*Tompurin määräaikainen vuokraaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050
sakari.seppanen@vuokatti.net