Kainuun maakuntahallituksen päätökset 18.9.2023

Lue Kainuun maakuntahallituksen 18.9.2023 esityslista tästä.

Kainuun maakuntahallituksen kokous 18.9.2023 

Kainuun maakuntahallituksen syyskuun kokouksessa esillä olivat erityisesti henkilövalinnat, Kainuun liiton strategian seuraavat askeleet sekä Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035, kaavaehdotukseen saatujen lausuntojen vastineet ja kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville. Maakuntahallitus päätti myös sähköisen kokouspalvelun hankinnasta viidelle Kainuun liiton toimielimelle. Sähköinen kokouspalvelu helpottaa kokousteknisiä järjestelyjä mm. päivittämällä kokousmateriaalit sähköisiksi sekä mahdollistamalla ajasta ja paikasta riippumattoman valmistautumisen ja keskustelumahdollisuudet. 

Kainuun edunajamisen ajankohtaiskatsauksessa keskustelua herätti lentoliikenteen tilanne Kainuussa ja ostopalvelut hallituksen budjettiriihessä. Tätä esityslistan kohtaa alusti Pohjois-Suomen lentoliikenteen tulevaisuus -hankkeen projektipäällikkö Rauno Kurtti. Lentoliikenteen tilannekatsaukseen vuodelta 2022 voi tutustua osoitteessa https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2023/02/Tilannekatsaus-vuosi-2022-lentoliikenne.pdf. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa hallitus kävi läpi mm. maakuntajohtajan raportin Kainuun liiton raamineuvotteluista, jotka käytiin 8.9.2023. 

Kainuun liiton strategia 

Kokouksessa käytiin keskustelua aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikkaan johdolla Kainuun liiton strategian tavoitteista ja perusteista. Kainuun liiton toiminnan tavoitteet määritellään Kainuun maakuntaohjelmassa. Kainuun liiton viraston johtamisen ja työskentelyn terävöittämiseksi päätettiin maakuntahallituksen kokouksessa 14.8.2023 laatia strategia.  

Strategian tarvetta lisäävät voimakkaat ja nopeat toimintaympäristön muutokset kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Suomen Nato-jäsenyys, EU-politiikan muuttuvat linjaukset sekä kansalliset alue- ja kuntahallinnon reformit. Strategian avulla Kainuun liitto haluaa tehostaa toimintaansa maakuntaohjelman toteuttajana sekä toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin vaikuttajana. Tavoitteena on Kainuun elinvoimaisuuden turvaaminen ja kehittäminen.  

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035, kaavaehdotuksen lausuntojen vastineet 

Osana Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisprosessia Kainuun maakuntahallitus päätti toukokuussa pitämässään kokouksessa pyytää lausunnot Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksesta viranomaisilta ja muilta keskeisiltä yhteisöiltä 24.05.-26.06.2023 välisenä aikana. Lausuntoja pyydettiin 160 eri taholta ja niitä saatiin 54 kappaletta. 

Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualue on käsitellyt kaikki lausunnot ja valmistellut niiden pohjalta jatkotoimenpiteet. Noin puolessa lausunnoista kaavaehdotukseen ei ollut huomauttamista tai palaute oli positiivista tai lisäinformaatiota antavaa. Kaikkiin lausuntoihin liiton virasto valmisteli vastineet, jotka käsiteltiin maakuntahallituksessa. Palautteen perusteella maakuntakaavaehdotukseen tehtiin tarpeellisia muutoksia. Muutokset huomioonottavan uuden kaavaehdotuksen maakuntahallitus päätti asettaa julkisesti nähtäville 20.9.-23.10.2023 väliseksi ajaksi. 

”Haluan kiittää kaikkia lausunnon antajia kaavatyöhön osallistumisesta. Kainuun maakuntahallitus on käsitellyt lausunnot kokouksessaan 18.9.2023 sekä antanut niitä koskevat vastineet. Lausuntoja saatiin hyvin kattavasti. Niiden perusteella maakuntahallituksen linjausten mukaisesti on valmisteltu nähtäville asetettava maakuntakaavaehdotus. Esimerkiksi maakuntakaavan yleisiä suunnittelumääräyksiä on tarkistettu ja maakuntakaavaselostusta täydennetty erityisesti kaavaratkaisun perustelujen ja vaikutusten arvioinnin osalta”, suunnittelujohtaja Sanna Schroderus toteaa.

Ohessa maakuntahallituksen kokouksen 18.09.2023 päätökset lyhyesti:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035; kaavaehdotuksen lausuntojen vastineet: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035, kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Eron myöntäminen Tiina Kyllöselle maakuntahallituksen varajäsenyydestä: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto päättää asiasta joulukuun kokouksessa.)

* Maakuntahallituksen varajäsenen valinta Tiina Kyllösen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto päättää asiasta joulukuun kokouksessa.)

* Eron myöntäminen Lasse Lyytikäiselle maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Jäsenen nimeäminen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) Lasse Lyytikäisen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* CloudMeeting 3.0 – sähköisen kokouspalvelun hankinta: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun osaavan työvoiman riittävyyden turvaamisen sopimuksellisen yhteistyön toteutussuunnitelma: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liiton strategia: Maakuntahallitus kävi linjaavan keskustelun Kainuun liiton strategiasta.

* Aluekehittämisen keskustelut v. 2023: Merkittiin tiedoksi.

* Viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 21.08.-08.09.2023: Merkittiin tiedoksi.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050
sakari.seppanen@vuokatti.net