Kainuun maakuntahallituksen päätökset 28.8.2023

Lue Kainuun maakuntahallituksen 28.8.2023 esityslista tästä .

Elokuun toisessa kokouksessaan Kainuun maakuntahallitus päätti mm. uuden maakuntajohtajan rekrytointiprosessin seuraavista askeleista sekä uuden, maakunnallisen hyvinvointialan yhteistyöryhmän perustamisesta. Edunajamisen ajankohtaiskatsauksessa maakuntahallitus käsitteli mm. Pohjoisen ohjelman sisältöä sekä siihen liittyviä Kainuun tavoitteita. Tämän lisäksi hallitus sai kuulla lentoliikenteen ostopalvelukilpailutuksesta sekä Kainuun ajankohtaisista kv-asioista. Hallitus huomioi erityisesti Kainuun pääsyn Interreg-Aurora -ohjelman ohjelma-alueeseen ensi vuodesta alkaen. Maakuntahallitus hyväksyi myös maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliitto ry:n välisen, uudistetun palvelusopimuksen.

Maakuntajohtajan viran vaali

Maakuntahallitus hyväksyi viime kokouksessaan (14.8.) kolmen maakuntajohtajaehdokkaan lähettämisen soveltuvuustesteihin. He olivat Riikka Pirkkalainen, Jouni Ponnikas ja Janne Virtanen. Janne Virtanen vetäytyi prosessista haastattelujen jälkeen. Eezy Personnel Oy:n Petri Heikkinen esitteli maakuntahallitukselle soveltuvuustestien yhteenvedon Pirkkalaisen ja Ponnikkaan osalta.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa soveltuvuustestien tuloksista. Maakuntahallituksen puheenjohtaja totesi, että hakijat Riikka Pirkkalainen ja Jouni Ponnikas etenevät valtuustokäsittelyyn. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto tekee lopullisen päätöksen maakuntajohtajan virkaan valittavasta henkilöstä. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 11.9. Sotkamossa.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen maakunnallinen yhteistyö Kainuussa

Kainuun maakuntaohjelmassa sosiaali- ja terveysala on nostettu erityiseksi strategiseksi kehittämiskohteeksi. Toimiala rinnastuu näin mm. kaivannaisalaan, kemianteollisuuteen ja matkailuun maakunnan kärkielinkeinona. Kun huomioon otetaan myös 2022–2025 vuosille ajoittuvat uudistukset, hyvinvointialueuudistus, TE-palveluiden siirto paikallistasolle sekä työllisyyden kuntakokeilu, on Kainuun eri toimijoiden välinen yhteistyö teeman puitteissa elintärkeää. Tätä yhteistyötä ja maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista varten maakuntahallitus hyväksyi Kainuun maakunnallisen hyvinvointialan yhteistyöryhmän perustamisen. Seuraavana vaiheena on valmistelevan työohjelman sekä ryhmän kokoonpanon luonnostelu.

Päätökset lyhyesti:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 07/2023 ja tulosennuste: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan viran vaali: Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto tekee lopullisen päätöksen maakuntajohtajan virkaan valittavasta henkilöstä.

* Talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2025: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliiton palvelusopimuksen hyväksyminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen maakunnallinen yhteistyö Kainuussa: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen valmistelu: Merkittiin tiedoksi.

* Viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 05.08.-18.08.2023: Merkittiin tiedoksi.

* Muut asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050
sakari.seppanen@vuokatti.net