Kainuun liiton logo

Kainuun maakuntahallituksen päätöksiä 1.2.2021

Maakuntahallitus kokoontui tänään etäyhteydellä Teams-kokouksena.

Esityslista

Lue esityslista tästä linkistä

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Eron myöntäminen Heikki Romppaiselle maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) varsinaisesta asiantuntijajäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Jäsenen nimeäminen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) Heikki Romppaisen tilalle varsinaiseksi asiantuntijajäseneksi sekä varajäsenen nimeäminen (STTK): Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Teknisenä korjauksena korjattiin maakuntajohtajan ehdotukseen varajäsenen nimi Juha Lehtoseksi esittelytekstin mukaisesti.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 12.01.-25.01.2021: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Lainan myöntäminen Otanmäki Mine Oy:lle: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tiedosta suojaa pandemiassa -immuunivasteen tunteminen ja asiantuntijoiden tekemät matkustusohjeet suojaavat pandemiariskiltä: Käydyn keskustelun hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Teknisenä korjauksena korjattiin maakuntajohtajan ehdotukseen toimintalinja 1 toimintalinja 2 (TL 1 -> TL2) esittelytekstin mukaisesti.

* Kainuun maakuntakuvatutkimus 2021: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuu-ohjelman (maakuntasuunnitelma ja -ohjelma) rakenne, valmisteluprosessi vuodelle 2021 ja strategisten painotusten linjaaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Lisäksi maakuntahallitus päätti siirtää kohdan 1 asian Kainuun Digituki -hankkeen esittely seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen.