Kainuun liiton logo

Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Maakuntahallitus käsitteli 15. helmikuuta pidetyssä kokouksessaan Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta annettavaa Kainuun liiton lausuntoa. Liiton kanta on, että pääväyläasetusta tulee tarkastella nopeutetulla aikataululla ja siihen tulee lisätä valtatie 22 välillä Kajaani-Oulu sekä valtatie 5 välillä Kajaani-Sodankylä.

Kainuun liiton kannan mukaan lisäykset parantaisivat muun muassa maakunnan liikenteellistä saavutettavuutta sekä edistäisivät kansainvälistä liikennettä ja Suomen tieverkon verkostomaisuutta. Liitto esittää myös, että kantatie 89 Paltamo-Vartius muutetaan valtatieksi ja nimetään valtatieksi 22 . Tie on Pohjois-Suomen merkittävin maan poikkisuuntainen kansainvälinen rajaliikenneyhteys.

”Liikenteellinen saavutettavuus on iso asia, jolle Kainuun kehitys nojaa. Alueellisten erityispiirteiden huomioiminen valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on välttämätöntä, jotta valtakunnan eri osia pystytään kehittämään tasapuolisesti. Itä-Suomen kehittämisen näkökulmasta on tärkeää parantaa ajallisen saavutettavuuden nopeutta etelä-pohjoinen-suunnassa ja yhteyksiä itä-länsi-suunnassa”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen sanoo.

Maakuntahallitus hyväksyi myös lausunnon Fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Kainuun liitto pitää tärkeänä, että siinä esitetyt toimenpiteet eivät heikennä Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja nosta logistiikkakustannuksia. Liiton mielestä etätyö voisi tulevaisuudessa edistää liikenteen kasvihuonekaasupäästötavoitteiden saavuttamista, elinkeinotoiminnan sujuvuutta ja monipaikkaisuuden mahdollisuuksia. Liitto pitääkin tärkeänä, että etätyön täysimääräisen hyödyntämisen esteet puretaan muun muassa toimivilla ja kattavilla tietoliikenneyhteyksillä.

”Kainuun kehittämisen yksi keskeinen lähtökohta on, että tietoliikenneyhteydet ovat kattavia ja kohtuuhintaisia. Valtakunnan tasolla tulisikin kiinnittää huomiota tietoliikenteen kehittämiseen ja laajakaistan edistämiseen.”

Muita esillä olleita asioita

Maakuntahallitus päätti hankkia Barents Region Transport and Logistics -hankkeessa (BRTL) toteutettavan selvityksen WSP Finland Oy:ltä. Yhtiön tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. BTRL-hankkeessa viedään käytäntöön Barentsin liikennesuunnitelmassa sovittuja asioita.

Maakuntahallitus päätti, että maakuntahallituksen työn itsearviointi toteutetaan Webropol-kyselynä.

Maakuntahallitus myös evästi Kainuu-ohjelman valmistelua toimintamallin, arvojen, sopimuksellisuuden ja sitoutumisen näkökulmista.

Maakuntaliiton seuraava kokous pidetään 1.3.2021.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen, puh. 050 512 2238

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 7970 197

Esityslista

Lue Kainuun maakuntahallituksen kokouksen 15.2.2021 esityslista tästä linkistä.