Kainuun liiton logo

Kainuun maakuntahallituksen päätöksiä 6.6.2022

Maakuntahallituksen kokous 6.6.2022

Maanantaina 6.6. pidetyssä kokouksessaan maakuntahallitus kävi läpi mm. 25.5. pidettyjen Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kokousten annin, joka osaltaan määrittää myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita. Myös Kainuun omat tavoitteet asiaan liittyen käytiin läpi. Maakuntahallitus sai lisäksi kuulla Barentsin alueen yhteistyön jatkosuunnitelmista ja viikko sitten toteutuneen Kuusamon kokouksen tuloksista, kun Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja EU:n vastuuvirkamiehet kokoontuivat 30.–31.5. Kuusamon Rukalla.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus käsitteli mm. liiton kuntakierroksen tuloksia ja ensi vuoden toiminnan suunnittelua. Tämän lisäksi maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli Pohjois-Suomen saavutettavuuteen ja lentoliikenteen kehittämiseen keskittyvän hankkeen valmistelua. Hanke on Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteinen, ja sen valmistelusta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Maakuntahallitus vahvisti kokouksessaan valintansa uusien Pro Kainuu Nuori ja Pro Kainuu mainetyö – tunnustuspalkintojen saajiksi. Palkinnot jaetaan 14.8.2022 maakuntajuhlassa, jota vietetään tänä vuonna Ristijärvellä. Perinteisen Pro Kainuu -palkinnon lisäksi tänä vuonna jaetaan tunnustukset ensimmäistä kertaa myös nuorille sekä mainetyön saralla ansioituneille ehdokkaille.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kokousten anti

  • Valtiosihteerityöryhmä valmistelemaan ehdotukset itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi

Yksi tärkeimmistä nostoista Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kokouksista oli tieto uuden valtiosihteerityöryhmän asettamisesta. Uuden työryhmän tehtävänä on selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja mitkä ovat ne toimet, joilla alueen elinvoimaa vahvistetaan. Työryhmä valmistelee ehdotuksensa toimenpiteistä 16.8. mennessä. Prosessin aikana kuullaan laajasti alueiden edustajia ja eri sidosryhmiä. Maakuntien liitot nähdään prosessissa keskeisinä alueellisina toimijoina. Maakuntahallitus käsittelikin kokouksessaan Kainuun alustavia näkökantoja ja ehdotuksia työryhmälle.

Työryhmän perustamisen taustalla on varautumisen ministeriryhmän linjaukset huoltovarmuuden ja aluetalouden kehittämistarpeiden selvittämisestä erityisesti itäisen Suomen osalta. Valtiovarainministeri Saarikko avustajineen järjesti Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kokousten yhteyteen keskustelutilaisuuden, jossa ministeri kuuli maakuntien edustajien näkemyksiä asiaan liittyen.

Kainuun maakuntahallituksen kokouksen 6.6.2022 esityslistan voit lukea täältä. 

Päätökset lyhyesti:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Pro Kainuu -palkinnot: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Palkinnonsaajat julkistetaan maakuntajuhlassa 14.08.2022.)

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 17.05.-30.05.2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen, puh. 045 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net