Kainuun maakuntaohjelman arviointi on käynnistynyt

Kainuun maakuntaohjelman 2018-2021 arviointi on aloitettu yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien ja arvioinnin toteuttajan Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Maakuntaohjelman ulkopuolinen arviointi on osa lakisääteistä maakuntaohjelmien toteuttamisen prosessia. Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä erityisesti antaa suosituksia ja näkemyksiä tulevan maakuntaohjelman valmisteluun. Arviointi mahdollistaa myös kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen, sillä arviointi toteutetaan yhteistyössä Kainuun liiton, Keski-Pohjanmaan liiton, Lapin liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kesken.

Arviointi käynnistyy taustamateriaalien analyysillä ja maakuntaohjelman toteuttajille ja sidosryhmille suunnatulla kyselyllä. Myöhemmin toteutetaan haastattelukierros valituille asiantuntijoille sekä kokoonnutaan maakunnittaisiin työpajoihin syventämään arviointituloksia. Arvioinnin tulokset saadaan syksyllä 2020. Arvioinnin toivotaan erityisesti antavan tietoa muuttuneen toimintaympäristön vaikutuksista maakuntaohjelmien toteutumiseen. Myös maakuntaohjelmien ohjausvaikutuksia sekä ohjelman toimeenpanoon liittyvien verkostojen toimivuutta tarkastellaan arvioinnissa.

Arviointi liittyy menossa olevaan Kainuu-ohjelman päivittämiseen. Uusi Kainuu-ohjelma valmistuu vuoden 2022 alkuun mennessä ja se sisältää vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelman ja vuosille 2022-2025 laadittavan maakuntaohjelman. Ohjelman valmistelu toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Ohjelman laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 27.4.2020 ja asetetaan nähtäville Kainuun liiton verkkosivuille. Kainuu-ohjelman valmistelun alkamisesta kuulutetaan Kainuun liiton verkkosivuilla. Yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa ja antaa palautetta koko Kainuu-ohjelmaprosessin ajan.