Kainuun matkailu ennätysvauhdissa ennen koronaa

Kainuun talvimatkailu kasvoi ennätysvauhtiin helmikuussa 2020 kotimaisten matkailijoiden osalta, edellisvuoteen verrattuna kasvua tuli 13 prosenttia. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset laskivat Kainuussa 37 prosenttia helmikuussa, mihin koronatilanteella oli jo vaikutusta. Kainuun hyvä lumitilanne Etelä-Suomeen verrattuna samoin kuin koronan tuomat riskit ulkomaan matkailuun heijastuivat positiivisesti kotimaisten matkailijoiden määrän kasvuun Kainuussa alkuvuonna.

Kainuun markkinaosuus kaikista yöpymisistä Suomessa helmikuussa oli 5,7 %, kotimaisista yöpymisistä 8,0 % ja ulkomaalaisten tekemistä yöpymisistä 1,0 %. Kainuussa olisi kuitenkin vahvaa potentiaalia nostaa markkinaosuutta erityisesti kotimaan matkailijoiden osalta edellisvuosien määriin suhteutettuna. Vahvalla aluemarkkinointityöllä, brändin kehittämisellä, uusilla sisältöstrategioilla, digitaalisella markkinoinnilla sekä yhteistyöllä Kainuun matkailua voidaan nostaa taas koronakriisin jälkeen.

Alkuvuoden majoitusmyynti Kainuussa oli tammi-helmikuussa 8,3 miljoonaa euroa ja myynti väheni 610 000 euroa edellisestä vuodesta. Matkailusektori on merkittävä toimiala Kainuussa ja sen elinvoimaisuuden turvaaminen koronakriisissä on erittäin tärkeää työpaikkojen säilyttämiseksi maakunnassa.

Kotimaan matkailu kasvuun Kainuussa alkuvuodesta

Helmikuussa 2020 Kainuussa kirjattiin 105 000 yöpymistä (+8,0 %), joista kotimaisia oli 99 000 ja ulkomaalaisten tekemiä 5 900 yötä. Kotimaiset yöpymiset lisääntyivät 13 prosenttia ja ulkomaalaiset yöpymiset vähenivät 37 prosenttia. Yhteensä yöpymiset lisääntyivät kahdeksan prosenttia edellisvuoden helmikuusta, enemmän kuin viiteen edellisvuoteen verrattuna. Vapaa-ajan matkailijat viettivät Kainuussa 95 700 yötä (+9,9 %) ja business-matkailijat 9 200 yötä (-8,6 %). Vastaavasti alkutalvesta matkailun kasvu näkyy myös; tammi-helmikuussa kotimaisten yöpymisten määrä Kainuussa oli 160 000 (+14,7 %) ja ulkomaalaisten 24 700 (-23,2 %), eli yhteensä 185 000 (+7,6 %) yötä.

Talvikausi on ulkomaisten matkailijoiden pääsesonkiaikaa Kainuussa, silloin meillä vierailee yleensä puolet (46 %) kansainvälisistä vieraista, vastaavasti kesäisin määrä jää puolet vähemmäksi (26 % vuonna 2019). Koko Suomessa tämän talvisesongin osalta matkailu suurimmista ulkomaisista kohdemarkkinoista väheni ja erityisesti matkailu Kiinasta romahti edellistalveen verrattuna Visit Finlandin mukaan. Kainuussakin kiinalaisten matkailijoiden määrä väheni, jopa – 80 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden kansainvälisten matkailijoiden osalta laskua oli myös Keski-Euroopasta tulevilla matkailijoilla, Saksasta (-16,3 %) ja Brittein saarilta, samoin kuin Baltian maista. Venäläisten turistien yöpymisten määrä (1500 yötä) säilyi helmikuussa vielä liki ennallaan (-2,3 %).

Kainuun markkinaosuus 5,7 prosenttia säilyi edellisvuosien tasolla

Koko maassa kirjattiin yhteensä 1,8 miljoonaa yöpymistä (+7,2 %), joista kotimaisia oli 1,2 miljoonaa (+10,1 %) ja ulkomaalaisten tekemiä 613 000 yötä (+1,9 %). Kainuun markkinaosuus kaikista yöpymisistä oli 5,7 %, kotimaisista yöpymisistä 8,0 % ja ulkomaalaisten tekemistä yöpymisistä 1,0 %. Kainuussa olisi kuitenkin vahvaa potentiaalia nostaa markkinaosuutta erityisesti kotimaan matkailijoiden osalta. Kainuun markkinaosuus on laskenut viimeiset vuodet verrattuna vuoteen 2016. Aluemarkkinointityössä tuleekin analysoida tätä laskua tarkemmin verrattuna muihin matkailualueisiin, onko esimerkiksi digitaaliseen markkinointiin panostettu Kainuussa tarpeeksi tai business-matkailijoiden lasku vaikuttanut heikentävästi markkinaosuuteen. Uudenlaisilla sisällöillä kuten Arctic Lakeland Kainuu-brändillä, samoin kuin kotimaan matkailijoita houkuttavilla strategioilla voidaan vaikuttaa alueen tunnettuuteen ja vetovoimatekijöihin.

Vahvaa kasvua etenkin Vuokatissa

Kainuun matkailun yöpymisluvut (+8 %) kasvoivat jopa hivenen verran enemmän koko maan keskimääräiseen kasvuun verrattuna (+7,2 %). Kainuun matkailun kasvu nojaa edelleen vahvasti Vuokattiin. Sotkamon matkailun nousi liki 11 prosenttia, Kajaanin + 2 prosenttia, kun taas Kehys-Kainuussa laskua oli – 18 prosenttia ja etenkin Ukkohalla-Paljakan osalta – 45 prosenttia. Vuokatin tarjonnan rinnalle tarvitaan myös muiden alueiden palvelutarjonnan markkinointia Kainuun matkailupohjan laajentamiseksi. Yhteistyö eri matkailualueiden välillä tukee entistä toimivampia liikenneyhteyksiä ja parempaa näkyvyyttä koko Kainuulle matkailukohteena.

Kajaanin kentän matkustajamäärä laski 3 200 lentomatkustajaan helmikuussa

Ulkomaisten matkailijoiden vähentyessä voimakkaasti helmikuussa, se vaikutti myös Kajaanin lentokentälle saapuneiden matkustajien määriin (3 200 matkailijaa), laskua saapujien määrässä oli – 18 prosenttia. Mitä todennäköisimmin koronatilanne puri etenkin lentomatkustajien määriin helmikuussa 2020. Suoria lentoja ulkomailta Kajaanin kentälle ei helmikuussa 2020 tullut. Lisäksi 3 300 matkailijaa lähti lentoasemalta (-14,0 %), joten yhteensä matkoja tehtiin lentoaseman kautta 6 500.

Majoitusmyynti helmikuussa oli 4,6 miljoonaa euroa

Rekisteröity majoitusmyynti helmikuussa oli 4,6 miljoonaa euroa (-665 000). Rekisteröidyt tammi-helmikuu myynnit olivat 8,3 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 610 000 euroa edellisestä vuodesta. Huoneiden käyttöaste 62,2 % (+5,4 %), mutta rekisteröidyn yöpymisen hinta laski 19 %.

Koronakriisin vaikutus Kainuun matkailuun

Kainuun talvimatkailu kasvoi ennätysvauhtiin alkuvuonna verrattuna edellisvuoteen kotimaisten matkailijoiden osalta, mutta koronatilanne vaikutti jo helmikuussa ulkomaisiin matkailijoihin. Kotimaisten matkailijoiden virta Kainuuseen jakautuu tasaisesti ympärivuotisesti, joten todennäköisesti kotimainen matkailu ehtii myös toipua kansainvälistä nopeammin koronatilanteen rauhoituttua.

Korona vaikuttaa etenkin ulkomaisiin kävijöihin, joiden osalta talvisesonki on vilkkain, 46 % saapuu Kainuuseen juuri talvilomalle. Tämän vuoden osalta kansainvälisen matkailun määrä laskee selvästi.

Tänä vuonna Kainuun matkailu nojaa kotimaisiin kävijöihin. Visit Finland on arvioinut, että matkailun kysyntä toipuu nopeasti, kun pahin tautiriski on ohi. Koronakriisi, heikentynyt taloustilanne ja lisääntynyt ympäristötietoisuus tulee suuntaamaan kotimaan matkailua kasvuun. Tätä Kainuun ympärivuotinen tarjonta palveleekin hyvin ja alue on kotimaan matkailijoiden saavutettavissa. Matkailusektori on merkittävä toimiala Kainuussa ja sen elinvoimaisuuden turvaaminen koronakriisissä on erittäin tärkeää työpaikkojen säilyttämiseksi maakunnassa.

Koronaviruskriisi on iskenyt etenkin matkailu- ja ravintola-alaan Suomessa.  Business Finland, Ely-keskukset ja kunnat auttavat nyt eri tukimuodoillaan yrityksiä. Näin pyritään säilyttämään yritysten liiketoimintamahdollisuudet jatkossa kriisin yli. Visit Finlandin mukaan erityisesti vuoden toisen kvartaalin, kevään osalta näkymät ovat tällä hetkellä synkimmät, mutta paljon epävarmuutta sisältyy myös tulevaan kesään ja syksyyn.

Kainuun matkailutilastoraportti saatavilla Visitory.io sivustolla: https://visitory.io/