Kainuun nuorisokysely ilahdutti vastausmäärällään

Kainuun liiton maakunnallisen suunnittelutyön tueksi toteuttama nuorisokysely ilahdutti vastausmäärällään ja toi hienosti esiin nuorten näkemyksiä tulevaisuudesta. Kiitos kaikille vastanneille, hyödynnämme tuloksia syksyn aikana monessa asiassa! Nyt olemme myös suorittaneet arvonnan kyselyn vastaajien kesken – onnittelut voittajille!

Paljon ja laadukkaita vastauksia

Kainuun liitto toteutti ajalla 13.8.-13.9.2021 kyselyn ”Tulevaisuuden näkymät – Kainuun nuorisokysely 2021”. Kysely oli suunnattu Kainuussa syntyneille, täällä asuville tai täältä pois muuttaneille sekä maakuntaan muualta muuttaneille, 12–29-vuotiaille nuorille. Kyselyn avulla haluttiin kuulla nuoria ja selvittää millainen on nuorten suhde Kainuuseen, mitkä asiat nuoret kokevat maakunnan vahvuuksina ja mitä heidän mielestään tulisi kehittää.

Saimme kyselyyn yhteensä 314 vastausta, mikä on hieno määrä! Monet vastaajista olivat myös nähneet paljon vaivaa perehtyäkseen kyselyn aihealueisiin, ja vastauksista voidaan ammentaa paljon asioita Kainuun liiton ohjelmatyöhön eli maakunnan kehittämislinjauksien laatimiseen.

Kyselyn tuloksia käsitellään parhaillaan ja vastausten antia tullaan huomioimaan vuoden 2021 lopulla valmistuvassa Kainuu-ohjelmassa sekä muussa Kainuun liiton kehittämistyössä. Kyselyn tuloksista kerrotaan loppuvuoden aikana eri yhteyksissä.

Palkinnot on jaettu!

Kyselyyn oli mahdollista vastata myös anonyymisti ja vastaamisen ilosta, ilman osallistumista palkintojen arvontaan. Yhteystietonsa jättäneitä, arvontaan halukkaita oli kuitenkin yhteensä 230.

Kyselyn pääpalkintona oli iPhone-älypuhelin ja lisäpalkintoina kolme Kainuu-tuotepakettia. Koska kyselyyn vastanneita oli ilahduttavan paljon, päätimme lisäksi arpoa kuusi kirjapalkintoa.

Arvonta suoritettiin 30.9.2021 ja pääpalkinnon voitti kajaanilainen nuori nainen.
Muut tuote- ja kirjapalkintojen voittajat olivat eri puolilta Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata; Ilveskorvesta, Kajaanista, Sotkamosta ja Vaalasta.

Onnittelu kaikille voittajille! Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti ja sovitaan palkinnon luovuttamisesta.