Kainuun taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Kainuun liitto on saanut 165 000 euroa Kainuun taide -ja kulttuuritoiminnan maakunnalliseen kehittämiseen Opetus-ja kulttuuriministeriöltä. Tämä tuo maakuntaan mahdollisuuksia nostaa kulttuurin näkyvyyttä ja pilotoida uusia kokeiluita. Tulossa on alkuvuodesta projektipäällikön rekrytointi, verkostoitumista, koulutuksia ja kulttuurikokeilujen hakumahdollisuuksia. 

Kuntien kulttuurin kehittämistehtäviin myönnettiin lähes 1,3 miljoonaa euroa. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on päättänyt kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävistä ja myöntänyt näihin avustuksina yhteensä 1 270 000 euroa.
Valtakunnallinen kehittämistehtävä myönnettiin Espoon kaupungille, ja alueelliset kehittämistehtävät Jyväskylän kaupungille, Kainuun liitolle, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporelle, Kuopion kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan liitolle, Satakunnan ammattikorkeakoululle ja Varsinais-Suomen liitolle.
– Kulttuuripalveluilla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja myös kuntien elinvoimaan ja viihtyvyyteen. On tärkeää, että kaikilla suomalaisilla asuinpaikasta riippumatta olisi mahdollisuus kokea kulttuurielämyksiä. Kehittämistehtävillä tuetaan kuntia yhteistyöhön kulttuuripalveluiden kehittämisessä ja autetaan niitä tarjoamaan kuntalaisille monipuolisia kulttuuripalveluita, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.
Alueellisista kehittämistehtävistä Kainuun liiton kehittämistehtävän päätavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä kehittää yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Tulossa on alkuvuodesta projektipäällikön rekrytointi, verkostoitumista, koulutuksia ja kulttuurikokeilujen hakumahdollisuuksia. Lisätietoja antaa Minna Komulainen Kainuun liitosta.
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen kehittämistehtävä keskittyy visuaalisen taiteen näkökulmaan, kuten alueelliseen taidemuseotehtävään osana kuntien kulttuuritoimintaa sekä niiden vuorovaikutukseen taiteilijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämistehtävässä tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien kykyä järjestää kulttuuripalveluitaan ja kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämistehtävän tavoitteena on testata kuntakuvataiteilija -mallia kunnissa. Toisena tavoitteena on kuvataiteilijoiden työmahdollisuuksien laajentaminen osaksi kunnan eri toimintoja, ja kolmantena tavoitteena on kuvataiteen välittäjäverkoston kehittäminen.
Varsinais-Suomen liiton kehittämistehtävä kehittää ja tukee Varsinais-Suomen kuntien mahdollisuuksia ja osaamista tuottaa laadukkaita, saavutettavia ja yhdenvertaisia kulttuuripalveluita sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä.
Jyväskylän kaupungin jatkorahoitusta saanut kehittämistehtävä edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta Keski-Suomen maakunnan alueella yhteensä 19 kunnassa. Pääpainona ovat nuorten osallisuus, ammattimaisen kulttuuritoiminnan kehittäminen ja toteutus, ammattimaisille taiteilijoille työllisyysmahdollisuuksien luominen sekä tutkimustiedon tuottaminen.
Kuopion kaupungin kehittämistehtävän tavoitteena on jatkaa vuonna 2020 käynnistynyttä kehittämistehtävää, kuten verkostotyöskentelyä ja laajentaa Pohjois-Savon kulttuuriverkostoa entisestään vaikuttavuutta lisääviin sidosryhmiin, kuten SOTE-ala. Tavoitteena on vahvistaa taiteilijoiden, luovan ja kulttuurialan ammatillisen taiteellisen työskentelyn edellytyksiä.
Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien yhteistoimintaa. Valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneen toimijan tulee tarjota asiantuntemusta kaikkien kuntien käyttöön, ja alueellisten kehittämistehtävien saaneiden toimijoiden yhden tai useamman maakunnan alueella.

Lue lisää: https://okm.fi/-/taide-ja-kulttuuritoiminnan-kehittaminen-ja-kokeilut-aluieilla-ja-kunnissa