Tuulivoimala

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotus nähtäville

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 ehdotuksen tutustuttavaksi ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen 20.9.–23.10.2023. 

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava 2030. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa 2035 käsitellään vähintään seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita, muutostarpeita voimajohtojen maakuntakaavamerkintöihin, pohjavesialueita ja valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020, Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2030 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaratkaisuja.  

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 ehdotuksen nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotus on nähtävillä 20.9.–23.10.2023 välisen ajan Kainuun liiton virastossa ja Kainuun kuntien virastoissa niiden aukioloaikana sekä Kainuun liiton verkkosivuilla: https://kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen/kainuun-tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen-ehdotusvaihe/ 

Maakuntakaavan erillisselvitysaineisto täydentyy kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana Kainuun liiton verkkosivuille. Aineistoa täydennetään laatimalla Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen maisemavaikutusten arvioinnin täydennysselvitys.  

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotusta koskevat muistutukset pyydetään toimittamaan kirjallisesti viimeistään maanantaina 23.10.2023 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kainuunliitto.fi tai postitse: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI.  

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavaehdotuksen esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään tiistaina 26.9.2023 klo 17.30 alkaen. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams alustalla, ja siihen on avoin pääsy Kainuun liiton verkkosivuilla olevan linkin kautta. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana järjestetään kaavakahviloita eri puolilla maakuntaa. Kaavakahviloissa osallisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan maakuntakaavaehdotukseen ja keskustelemaan kaavan valmistelijoiden kanssa. Kaavakahvilat järjestetään seuraavasti: 

  • 27.9.2023 klo 9–11 Paltamon kunnantalolla (Salmelankuja 1, aula) 
  • 27.9.2023 klo 13–15 Puolangan kunnantalolla (Maaherrankatu 7, valtuustosali) 
  • 28.9.2023 klo 9–11 Hyrynsalmen kunnantalolla (Laskutie 1, aula) 
  • 28.9.2023 klo 13–15 Suomussalmen kunnantalolla (Kauppakatu 20, 3.krs aula) 
  • 2.10.2023 klo 13–15 Ristijärven kunnantalolla (Aholantie 25, Kyläkaivon tila) 
  • 2.10.2023 klo 16.30–19.00 Kainuun liitto, kokoustila Kanerva 2. kerros (Kauppakatu 1, Kajaani). Käynti Kauppakadun puolelta.

    Lisätietoa maakuntakaavaehdotusta koskevista tilaisuuksista löytyy seuraavalta verkkosivuilta
    https://kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan-2035-kaavaehdotuksen-esittelytilaisuus-ja-kaavakahvilat