Tuulivoimala

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnos

Kainuun maakuntahallitus on käsitellyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnosta kokouksessaan 14.12.2021 ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville 22.12.2021-31.1.2022. Kaavaluonnosaineistoon on mahdollista tutustua 22.12.2021 alkaen Kainuun liiton verkkosivuilla, Kainuun liiton virastossa sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikana. Kaavaluonnosta koskevat palautteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi viimeistään 31.1.2022.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen vaihemaakuntakaavan laatiminen on meneillään Kainuussa. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava 2030. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaksi 2035 nimetyssä vaihe-maakuntakaavassa käsitellään seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita, muutostarpeita voimajohtojen maakuntakaavamerkintöihin sekä merkittäviä pohjavesialueita. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020, Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2030 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaratkaisuja.

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022 ja siihen on mahdollista tutustua Kainuun liiton virastossa, Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikana sekä Kainuun liiton verkkosivuilla: https://kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistamisen-luonnosvaihe/. Kainuun liiton virasto on avoinna ma-pe klo 8.00–15.00.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 luonnosta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisesti viimeistään maanantaina 31.1.2022 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi tai postitse: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani. Palaute pyydetään toimittamaan kirjaamon sähköpostiin pdf- ja word-muodossa.