Voimajohto

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen etenee luonnosvaiheeseen

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen etenee tavoiteaikataulun mukaisesti. Kaavan valmisteluvaiheita ovat aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaihe. Aloitusvaiheeseen liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtökohdat ja tavoitteet hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksen kokouksessa 23.11.2020.

Kainuun maakuntavaltuusto päätti 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle. Kaavan aloitus- ja lähtökohtavaihetta on työstetty kesästä 2019 alkaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä Lähtökohdat ja tavoitteet –raportti

Kaavan aloitus- ja lähtökohtavaiheessa on laadittu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos (OAS), sekä Lähtökohdat ja tavoitteet raporttiluonnos, jotka ovat olleet nähtävillä 12.8–14.9.2020 välisen ajan. Raporttiluonnoksista pyydettyjä lausuntoja saatiin 39 ja mielipiteitä 6, joiden perusteella raportteja on tarkennettu ja tehty muutoksia mm. kaavatyön tausta-aineiston luetteloon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on säädetty laissa (MRL 63 §) ja se sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet, aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. OAS päivittyy koko kaavatyön ajan. Lähtökohdat ja tavoitteet raportissa kuvataan nykytilaa, sekä kaavan laatimisen tavoitteita. Maakuntahallitus päätti 23.11.2020 hyväksyä raportit kaavan jatkovalmistelun pohjaksi ja lähtökohdaksi.

Seuraavaksi luonnosvaihe

Aloitusvaiheen jälkeen tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisessa on vuorossa luonnosvaihe, jonka aikana valmistellaan kaavaluonnos (mm. maakuntakaavakartta ja kaavaselostus). Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään osallisten palautetta nähtävillä oloajan aikana. Tavoitteellisen aikataulun mukaan kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä keväällä 2021, kaavaehdotus talvella 2021–2022 ja kaava on hyväksymiskäsittelyssä kesällä 2022.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivulla. Myös Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen – Lähtökohdat ja tavoitteet löytyy seuraavasta osoitteesta: Dynasty tietopalvelu : Kainuun liitto (oncloudos.com)

Ympäristöministeriö on myöntänyt erityisavustuksen tuulivoimarakentamisen edistämiseksi Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseen 4.11.2020 (Päätös valtionavustuksen myöntämisestä, VN/20987/2020).

Lisätietoja tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta saa Kainuun liiton verkkosivuilta: https://kainuunliitto.fi/kaavoitus-ja-liikenne/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen/