Kainuun Venäjästrategiatyö vauhtiin kyselyillä

Kainuun uusi Venäjästrategia vuosille 2021-2027 on tavoitteena saada valmiiksi kesään 2021 mennessä. Strategiaprosessia varten haluamme Kainuun liitossa kuulla toimijoiden näkemyksiä Venäjäyhteistyön suuntaamisesta ja sen kehittämistarpeista. Tätä varten on laadittu kyselyt sekä suomalaisille että venäläisille toimijoille ja luvassa on myös teematyöpajoja.

Kainuun vuonna 2004 hyväksytyn Venäjästrategian voimassaolo päättyi vuoden 2020 lopussa. Venäjä-strategian päivitys vuosille 2021-2027 on aloitettu jo jokin aika sitten maakuntahallituksen nimeämässä Venäjätyöryhmässä. Tuolloin laadittiin Kainuun Venäjä-yhteistyön alustava SWOT-analyysi ja kirjattiin ylös mahdollisia painopisteitä yhteistyön kehittämiselle.

Nyt strategiatyö on lähtenyt käyntiin täydellä vauhdilla. Tavoitteena on saada uusi strategia valmiiksi kesään 2021 mennessä.

Koska onnistunutta strategiaa ei ole olemassa ilman sen toteuttamiseen sitoutunutta toimijakuntaa, haluamme kartoittaa eri osapuolten tarpeita Venäjä-yhteistyön edistämiseksi Kainuussa.

Olemme avanneet kyselyn suomalaisille sidosryhmillemme osoitteessa https://webropol.com/s/venajastrategia. Tämä kysely on avoinna helmikuun 2021 loppuun saakka ja sen tarkoituksena on kartoittaa lähinnä kainuulaisten toimijoiden näkemyksiä siitä, millaista yhteistyötä heillä voisi tulevina vuosina Venäjän suuntaan olla, ja millaista tukea he toiminnalleen mahdollisesti tarvitsisivat.

Kukaan ei tee yhteistyötä yksin, joten emme unohda strategiatyössä myöskään venäläisiä yhteistyökumppanejamme. Olemme avanneet kaksikielisenä (suomi ja englanti) toteutettavan kyselyn nimenomaan venäläisille toimijoille, jotka ovat tehneet yhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kanssa tai ovat kiinnostuneita yhteistyöstä. Kyselyn kautta kootaan mm. kokemuksia yhteistyöstä, tarvittavan tiedon ja partnerien löytämisestä ja toiveita yhteistyön tukemisen muodoista.

Kysely venäläisille toimijoille on avoinna 14.3.2021 saakka osoitteessa https://webropol.com/s/russiancooperation.

Strategiatyö etenee kerätyn pohjatiedon perusteella ja tarkoituksena on järjestää kiinnostuneille toimijoille myös työpajoja esille nostettujen teemojen osalta kevään 2021 kuluessa.

Tervetuloa vastaamaan!