Kainuun liiton logo

Kainuuseen ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvottelukunta

Maakuntahallitus nimesi 15.11. pitämässään kokouksessa Kainuuseen perustetun ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunnassa on 16 jäsentä Kainuun alueen eri organisaatioista.

Neuvottelukunta seuraa ilmastoon ja ympäristöön liittyviä indikaattoreita sekä Kainuu-ohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista. Se koordinoi Kainuun ilmasto- ja ympäristöyhteistyötä sekä Kainuu-ohjelman ympäristö- ja ilmastotoimenpiteitä. Lisäksi neuvottelukunta hahmottelee hahmotella erilaisia ilmastoon liittyviä tulevaisuusnäkökulmia ja mahdollisuuksia.

Maakuntahallitus valtuutti neuvottelukunnan kutsumaan tarpeen mukaan lisää jäseniä.

Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin maakuntavaltuustolle esiteltäväksi

Kainuun liiton talousarvion 2022 toimintatuotot ja -kulut ovat molemmat 3 486 275 euroa. Myös vuoden 2022 tavoitteeksi on siis asetettu nollatulos.

Kainuun liiton ja kuntien talousraamineuvottelussa syyskuun alussa sovittiin kuntien jäsenmaksuosuuksiin 160 927 euron korotus talousarvioon vuodelle 2022.

Osa tästä on kohdistettu tulevaisuusrahastoon, joka tulee käytetyksi loppuun kuluvana vuonna. Kainuun liiton tulevaisuusrahastosta on muun muassa myönnetty av-tukea elokuvatuotannolle.

Kainuun liitto hoitaa lakisääteisten tehtäviensä lisäksi edelleen muun muassa Kainuun edunajamiseen ja mainetyöhön liittyviä tehtäviä myös ensi vuonna. Henkilöstön vahvuus tulee olemaan ensi vuonna kuluvan vuoden suuruinen eikä suuria henkilöstön vahvuuteen vaikuttavia muutoksia ole suunniteltu. Vakituisen henkilöstön lisäksi Kainuun liitossa työskentelee muun muassa projekti- ja muita määräaikaisia henkilöitä eri pituisissa palvelussuhteissa. Maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024 on maakuntavaltuuston käsiteltävänä ja hyväksyttävänä 22.12.2021 pidettävässä kokouksessa.

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 29.11.2021.

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista

https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20212213

 

Maakuntahallituksen kokouksen 15.11.2021 päätökset:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talven ja kevään 2022 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti muutamilla stilistisillä korjauksilla ja lisäyksillä.

* Kainuun ja valtioneuvoston aluekehittäminen keskustelut: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti muutamilla stilistisillä korjauksilla.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen hyväksyminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti ja annettiin oikeudet tehdä stilistiset korjaukset erillisliitteeseen.

* Hankintapäätös / BRTL -hankkeen Action Plan -työpaketista: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Edustajien nimeäminen Ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukuntaan: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi maakuntahallitus päätti valtuuttaa Ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukunnan kutsumaan lisäjäseniä neuvottelukuntaan tarpeen mukaan.

* Eron myöntäminen Pinja Toivaselle maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajan valinta Pinja Toivasen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Eron myöntäminen Pinja Toivaselle Itä-Suomen neuvottelukunnan jäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Edustajan nimeäminen Itä-Suomen neuvottelukuntaan Pinja Toivasen tilalle: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyä kunnes maakuntavaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajan.

* Eron myöntäminen Pinja Toivaselle Pohjois-Suomen neuvottelukunnan jäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Edustajan nimeäminen Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan Pinja Toivasen tilalle: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyä kunnes maakuntavaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajan.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 19.10.-08.11.2021: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

* Perehdyttäminen: Kainuun liiton kansainvälinen toiminta: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.