Kainuussa matkailun kasvua muuta maata enemmän

Matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 % ja  Kainuun majoitusmyynti oli 3,3 mm. euroa lokakuussa 2020. 

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät Kainuussa lokakuussa 2,2 prosenttia, vaikka koko maassa yöpymiset vähenivät yli 32 prosenttia. Yöpymiset kasvoivat Kajaania lukuun ottamatta kaikilla Kainuun tilastointialueilla lokakuussa. Kehys-Kainuussa kasvua oli lähes 40%. Kainuussa kotimaisia yöpymisiä oli 82 000 ja ulkomaalaisia 1 400. Kotimaiset yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomaalaiset yöpymiset vähenivät 50 prosenttia.

Yöpymisistä 73 500 koostui vapaa-ajan matkailijoista (kasvua +1,1 %) ja business-matkailijoista 9 900 yötä (kasvua +11,6 %). Tammi-lokakuussa yöpymisten määrä Kainuussakin väheni 12,9 prosenttia, mutta väheneminen on ollut maltillisempaa verrattuna koko maahan (koko maa -35,5 %).

Kainuussa matkailun kasvua muuta maata enemmän

Kainuun markkinaosuus kaikista yöpymisistä on selkeästi kasvanut korona-aikana. Lokakuussa Kainuun markkinaosuus kasvoi 2,5 prosenttia ollen 7,4 prosenttia. Kotimaisista yöpymisistä Kainuun markkinaosuus oli 7,8 prosenttia.

Yöpymiset kasvoivat Kajaania lukuun ottamatta kaikilla Kainuun tilastointialueilla. Kehys-Kainuussa kasvua oli lähes 40% kasvun suuntautuessa Ukkohalla-Paljakan alueeseen (+38,2 %). Vuokatissa kasvu jatkui tasaisena noususuunnassa, kasvua oli 2,7 %. Kajaanissa laskuun lienee vaikuttanut liikematkailun trendi, suuntautumisessa  kaupunkimaisista kohteista väljempiin, luonnonläheisiin matkailukohteisiin.

Rekisteröity majoitusmyynti Kainuussa oli 3,3 miljoonaa euroa lokakuussa. Yöpymisten kasvusta huolimatta huoneiden keskihinta laski, mikä tarkoitti liikevaihdon vähenemistä lokakuussa kainuulaisissa matkailuyrityksissä 59 600 euroa edellisvuoteen verrattuna. Koko vuoden tasolla koronapandemia vähensi yritysten myyntituloja 7,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen vuoteen verrattuna. Rekisteröidyt tammi-lokakuu myynnit olivat 31 miljoonaa euroa.

Kainuun matkailuyritykset panostavat investointeihin  

Rekisteröityjen huoneiden käyttöaste kasvoi 49,7 prosenttiin huoneista. Kainuussa onkin nyt suunnitteilla isoja matkailuinvestointeja Vuokatissa, Ukkohallassa sekä Kuhmossa. Vuokatti Sportin ympäristössä on meneillään yhteensä 20 milj. euron matkailuinvestoinnit Vuokatti Areenaan ja uusiin asuinhuoneistoihin liittyen. Myös Vuokatin uusi urheilu- ja kisakeskuksen suunnittelu on käynnistynyt, mikä mahdollistaa jopa mc-tasoisten urheilutapahtumien järjestämisen Vuokatissa.

Ukkohallan Uggo-resortiin on tulossa mm. ajorata, eri ohjelmapalveluita sekä uusi villa. Kuhmo-Suomussalmen alueelle on valmistunut karhutalo, luksusmökkejä sekä uusia matkailupalveluita talveen. Petojen katseluun ei globaali taantumakaan ole juuri vaikuttanut. Kainuussa matkailukohteiden monipuolisen tarjonnan ansiosta asiakkaiden määrä on säilynyt hyvänä. Nyt koronan jälkeen luontomatkailu on yhä voimakkaampi trendi.

Kainuun liitto järjestää toimijoiden kanssa yhteisen Matkailun turvallisuuswebinaarin 10.12.2020. Tervetuloa mukaan! Linkki ohjelmaan ja kokoukseen ovat Kainuun liiton sivuilla:  https://kainuunliitto.fi/matkailuturvallisuus-webinaari-kainuulaisille-yrityksille-10-12-2020/