Oulujrvi, Kainuun maakuntajärvi

Kainuussa matkailun osuus bkt:stä maan kolmanneksi suurin

TEM:n uusi alueellinen matkailutilinpito summaa maakuntakohtaista matkailukysyntää, matkailun aikaansaaman arvonlisän eli bkt:n sekä työllisyyslukuja matkailutoimialoilla vuosilta 2017-2018.

Suhteellisesti ulkomaisen kysynnän kasvu oli suurinta Kainuussa, jossa ulkomainen kysyntä kasvoi 27 prosenttia (8 milj. euroa) vuodessa (2018). Kainuu onnistui lähes kaksinkertaistamaan ulkomaisen kysynnän osuuden 21 prosenttiin vuosina 2015–2018 vaikka matkailukysynnän kasvu jäikin muuten vaatimattomaksi: 1,4 prosenttia vuodessa.

”Nykyisessä koronatilanteessa Kainuun vahvuus on kuitenkin kotimaisen matkailukysynnän suhteellinen osuus matkailusta. Kainuun tilannetta auttaa hieman myös se, että matkailukysyntä on Kainuussa vapaa-ajan matkailuun liittyvää, kun työmatkailu on koronan takia vähentynyt voimakkaasti koko Suomessa”, sanoo aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen Kainuun liitosta.

Kainuussa matkailun osuus BTK:stä oli kolmanneksi suurin Ahvenanmaan ja Lapin jälkeen, eli Suomen keskiarvoa suurempi. Matkailun osuus bkt:sta oli Kainuussa 3,8 % vuonna 2018, kun koko maassa matkailun osuus bkt:sta oli noin 2,7 prosenttia.

TEM:n matkailutilinpidossa on esitetty kattava yhteenvetotaulukko Kainuun luvuista verrattuna muihin maakuntiin.

Lähde: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162530