Kainuun liiton logo

Kainuussa tavoitteena markkinaehtoinen lentoliikenne

Kajaaniin on ostopalveluna turvattu toimivat lentoyhteydet kuluvan vuoden loppuun saakka. Tavoitteena kuitenkin on, että Kainuussa päästään markkinaehtoiseen liikenteeseen ensi vuoden alusta. Maakuntahallitus kuuli lentoliikenteen tilannekatsauksen 14.6. pitämässään kokouksessa.

– Markkinaehtoisen liikennöinnin myötä lentoyhtiökin voisi muokata lentotuotetta, kuten aikatauluja, konetyyppiä ja vuoromääriä sellaiseksi, joka koneen- ja miehistönkäytön näkökulmasta olisi tehokkaampaa ja liiketaloudellisesti katsottuna kannattavampaa. Tähän ostopalvelu ei anna mahdollisuuksia, erityisasiantuntija Rauno Kurtti Kainuun liitosta sanoo.

Matkustajamäärät Kajaani-Helsinki reitillä ovat varsin alhaiset matkustusrajoitusten ja erilaisten matkustamista ehkäisevien suositusten vuoksi. Myös Helsinki-Vantaan kansainvälinen liikenne on ollut lähes olematonta, joten jatkomatkustaminenkin on ollut vielä erittäin vähäistä.

– Maahantulorajoituksia ollaan myös Suomen osalta höllentämässä ja matkustajamäärien odotetaan kasvavan myös Kajaanin lennoilla loppuvuodesta.

Kainuun liitto on Kainuun kuntien kanssa mukana yhteisessä markkinointiyhteistyössä, jolla on tavoitteena varmistaa ostopalvelulentojen kannattavuus ja markkinaehtoisen liikenteen alkaminen vuoden 2022 alusta. Liiton panostus on 20 000 euroa.

– Jatkamme edunvalvontatyötä lentoliikenteen edellytysten kehittämiseksi koko maassa yhdessä niiden maakuntien kanssa, joissa on ostopalveluliikennettä, maakuntajohtaja Pentti Malinen toteaa.

Lentoliikenteen ohella Pohjois-Suomen maakunnat kehittävät myös muiden kuljetusmuotojen saavutettavuutta alueillaan. –Saumattomat matkaketjut ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä, Malinen painottaa.

Lähes 430 000 euron rahoitus teollisuusprosessien hallintaa kehittävälle hankkeelle

Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu kehittävät ratkaisuja kaivos- ja metalliteollisuuden sekä paperi- ja selluteollisuuden prosessimittauksiin, prosessilaitteiden kunnonvalvonnan mittauksiin ja prosessien ympäristövaikutusten hallintaan.

Kaksivuotisessa TEODIMI-hankkeessa keskiössä ovat uudet digitaaliset ratkaisut, joilla on mahdollista parantaa teollisuusprosessien kustannustehokkuutta ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia. Hankkeen tulokset avaavat yrityksille kaupallistamisen mahdollisuuksia sekä kansainvälisiä liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Hanke sai 428 921 euron React-EU-rahoituksen, jolla tuetaan koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon.

Teknisen kunnossapidon henkilöstö rekrytointia kehitetään

Kainuussa eläköityy teknisen kunnossapidon aloilta runsaasti väkeä lähivuosina. Kajaanin kaupunki ja Kainuun ammattiopisto kehittävät alan rekrytointia hankkeessa, joka sai 82 832 euron AKKE-rahoituksen. Hankkeessa kehitetään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä sekä selvitetään yritysten valmiuksia ottaa käyttöön digitaalisia järjestelmiä.

Maakuntahallituksen kokouksen 14.6. päätöksiä

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* TEODIMI – Teollisuusprosessien hallinta digitaalisilla työkaluilla ja mittauksilla -hanke, hakemus nro 309994: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Markku Oikarinen ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

* Koronan etenemisen ennakointi (KORE) -hanke, hakemus nro 309454: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Markku Oikarinen ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

* Digitaalisuudesta nostetta Kainuun kunnossapitoon – Digi-Kaiku 22 -hankehakemus AKKE rahoitukseen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Järjestöasiain neuvottelukunnan esitys maakuntahallitukselle: Maakuntajohtajan kokouksessa muutettu ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation ja käy evästyskeskustelun asiasta. Maakuntahallitus päättää nimetä asiantuntijan Kainuun järjestöasiain neuvottelukuntaan tulevan maakuntahallituksen kokoonpanossa syksyllä. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti hyväksyä maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.

* Kainuun Venäjä -strategia 2021-2027: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Barents Region Transport and Logistics -hankkeen selvitys: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuu 2040 maakuntasuunnitelma sekä esitys Kainuun maakuntaohjelman 2022-2025 rakenteeksi ja sisällöksi: Merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 25.05.-07.06.2021: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 16.8.2021

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 7970 197

Erityisasiantuntija Rauno Kurtti, puh. 040 0686 130

Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas (TEODIMI-hankkeesta), puh. 040 5740 804

Hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044 4100 728