Kaivannaisalalla suotuisat suhdanteet 2020 – Metsä- ja puuklusteri sekä metalliklusteri hurjaan nousuun alkuvuonna 2021

Kaivannaisalan suhdanteet eivät heikentyneet koronavuonna 2020, vaan toimialan liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat entisestään. Kaivannaisklusteri oli ainut kärkitoimiala, jossa sekä liikevaihto että henkilöstömäärä kasvoivat. ICT- ja elektroniikkaklusterissa kasvoi liikevaihto ja metsä- ja puuklusterissa henkilöstömäärä, mutta kaikilla muilla kärkitoimialoilla suhdanteet olivat laskusuuntaiset. Metsä- ja puuklusterissa on odotettavissa kovaa kasvua tänä vuonna, sillä sahateollisuus ja puurakentaminen käyvät kuumina. Liikevaihto kasvoi helmikuussa 2021 lähes 39 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat pudotukset nähtiin metalli- ja matkailuklusterissa. Metalliklusterin liikevaihto romahti vuonna 2020, mutta vuoden 2021 alussa kääntyi huimaan nousuun. Tammikuun liikevaihto kasvoi 75 prosenttia. Elintarvikeklusteri on osittain riippuvainen koronan kurittamasta matkailusta, joten sen toipuminen on ollut hitaampaa kuin muun teollisuuden. Matkailualan yritysten ahdinko on jatkunut myös alkuvuonna 2021. Kainuussa kesä enteilee kuitenkin hyvää tulosta vahvan kotimaan ja luontomatkailun ansiosta.

Kainuun kärkitoimialojen suhdannekehitys 2020

Kainuun kärkitoimialojen suhdanteita seurataan Kainuun liitossa kaksi kertaa vuodessa liikevaihdon ja henkilöstömäärien osalta. Kainuun maakuntaohjelman mukaisia kärkitoimialoja ovat biotalous, kaivannaisala, teknologiateollisuus ja matkailu. Biotalouskokonaisuuteen kuuluvia metsä- ja puuklusteria, elintarvikeklusteria sekä energiaklusteria seurataan lisäksi erikseen. Teknologiateollisuus on jaettu ICT- ja elektroniikkaklusteriin ja metalliklusteriin. Tuoreimmat suhdannetiedot ulottuvat liikevaihdon osalta helmikuulle 2021 ja henkilöstömäärien osalta maaliskuulle 2021 saakka. Suhdannetiedot tuottaa Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu.

 

Kaivannaisalan kasvu jatkuu, myös ICT- ja elektroniikka plussalla. Metalli- ja matkailuklusterissa suurimmat pudotukset vuonna 2020.

Kainuun kärkitoimialojen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 1,38 miljardia euroa. Vuodesta 2019 kärkialojen liikevaihto laski noin 30 miljoonaa euroa. Tästä laskusta koronan kurittaman matkailuklusterin osuus oli yli 83 prosenttia (n. 25 M€). Kärkitoimialojen henkilöstömäärä vuonna 2020 oli lähes 6 900. Henkilöstön määrä väheni 135 henkilöllä vuodesta 2019.

Vuonna 2020 koronapandemian vaikutukset eivät ulottuneet kaivannaisalaan. Kaivannaisklusterin liikevaihto kasvoi vuositasolla yhteensä 12,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kehitys oli positiivista vuonna 2020 myös ICT- ja elektroniikkaklusterissa, jossa liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla toimialaklustereilla kehitys oli laskevaa. Eniten liikevaihto laski metalli- ja matkailuklustereissa. Metalliklusterin liikevaihto laski 25,1 prosenttia ja matkailuklusterin 18,6 prosenttia. Elintarvikeklusterin liikevaihto laski 7,5 prosenttia, energiaklusterin 3,4 prosenttia, metsä- ja puuklusterin 3,4 prosenttia ja biotalouden 3,2 prosenttia.

Henkilöstömäärä kasvoi kolmella kärkitoimialalla vuonna 2020. Eniten kasvua oli kaivannaistoiminnassa; 12,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 4,6 prosenttia ja biotalouden kokonaisuudessaan 3,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Muilla toimialoilla kehitys oli laskevaa. Kaikkein eniten laski matkailuklusterin henkilöstömäärät; 16,6 prosenttia vuotta aiemmasta. ICT- ja elektroniikkaklusterissa henkilöstömäärä väheni 4,2 prosenttia, metalliklusterissa 2,4 prosenttia, elintarvikeklusterissa 2,1 prosenttia ja energiaklusterissa 0,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

 

Biotalouden liikevaihto laski, henkilöstömäärät nousussa

Biotalouden liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista vuoden 2019 aikana. Koko vuonna toimialan liikevaihto laski Kainuussa yhteensä 3 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan. Liikevaihto laski myös vuonna 2020 ollen 521,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto on tullut hieman alaspäin vuoden 2018 huippuvuodesta. Tammi-kesäkuussa 2020 liikevaihto laski 5,6 prosenttia ja heinä-joulukuussa 0,9 prosenttia. Biotalouden liikevaihto laski vuonna 2020 yhteensä 3,2 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2021 tammikuussa biotalouden liikevaihto laski vielä 6,6 prosenttia, mutta kasvoi helmikuussa 24,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Biotalouden henkilöstömäärä laski vuoden 2019 aikana yhteensä 0,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2020 henkilöstömäärä lähti kasvuun ja oli 2 188. Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä kasvoi 2,6 prosenttia ja heinä-joulukuussa 3,6 prosenttia vuodentakaisesta. Biotalouden henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 3,1 prosenttia vuonna 2020. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuodesta.

Biotalouden suhdanteiden odotetaan olevan nousujohteisia vuonna 2021.

Metsä- ja puuklusterissa odotettavissa kovaa kasvua

Kainuun metsä- ja puuklusterin liikevaihto laski vuonna 2019 1,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa liikevaihto laski 8,1 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta kääntyi kasvuun vuoden toisella puoliskolla. Heinä-joulukuussa liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2020 liikevaihto laski yhteensä 3,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2020 metsä- ja puuklusterin liikevaihto oli 221 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tammikuussa liikevaihto laski vielä 9,1 prosenttia. Vuoden 2021 helmikuussa metsä- ja puuklusterin liikevaihto ampaisi nousuun ja kasvoi 38,9 prosenttia verrattuna vuoden 2020 helmikuuhun.

Metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2019 yhteensä 2,2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Toimialan henkilöstömäärän kehitys jatkoi kasvuaan vuonna 2020 ja nousi 1145 henkilöön. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimialan henkilöstömäärä kasvoi 4,0 prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla 5,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin. Vuonna 2020 henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 4,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä kasvoi 1,1 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metsä- ja puuklusterin trendit jatkuvat kasvusuuntaisina vuonna 2021. Metsäsektorin suhdannetiedotteen (2021) mukaan maailmantalouden elpyminen ja pandemian väistyminen lisäävät metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä. Useiden tuotteiden vientihinnat nousevat reilusti. Teollisuuspuun hyvä kysyntä nostaa myös kantohintoja vuonna 2021. Sahatavaran kysyntä on vain kasvanut korona-aikana. Kasvu on yllättänyt sahatavaran tuottajat, ja havusahatavaran hinta on noussut maailmanlaajuisesti. Suomen sahatavaran vienti sekä tuotanto kasvavat tänä vuonna. Markkinoilla on jopa ylikuumenemisen riski. Rakentamisen kasvu Euroopassa nostaa havuvanerin tuotantoa ja vientiä. Puukerrostalojen rakentaminen Kainuussa on kovassa nosteessa. Havutukkien kantohinnat nousevat reippaasti ja tukin hakkuut kasvavat tänä vuonna. Turvetta korvataan lämpö- ja voimalaitoksissa metsähakkeella ja sen käyttömäärä kasvaa.

Elintarvikeklusteri ollut laskussa, piristyminen voi olla hidasta

Kainuun elintarvikeklusterin liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2020 alkupuolella tammi-kesäkuussa elintarvikeklusterin liikevaihto laski 1,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja vuoden loppupuolella toimialan liikevaihto laski 11,3 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2020 toimialan liikevaihto laski yhteensä 7,5 prosenttia ollen 49,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tammikuussa liikevaihto laski 13,9 prosenttia ja helmikuussa laskua kertyi 5,0 prosenttia vuodentakaisesta.

Elintarvikeklusterin henkilöstömäärän kehitys oli laskusuuntaista vuonna 2019. Henkilöstömäärä väheni vuoden 2019 aikana yhteensä 2,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena myös vuoden 2020 puolella. Tammi-kesäkuussa 2020 henkilöstömäärä laski 2,8 prosenttia ja heinä-joulukuussa 1,5 prosenttia. Vuoden 2020 aikana toimialan henkilöstömäärä väheni yhteensä 2,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstömääräestimaatti oli 348 henkilöä. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä laski 2,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Elintarviketeollisuuden talouskatsauksen (2021) mukaan kevään aikana muilla teollisuuden aloilla nähty piristyminen ei näy elintarviketeollisuudessa koko Suomen tasolla. Elintarviketeollisuudella on vahva yhteys matkailu- ja ravitsemisalaan, joten vasta matkustamisen avautuminen palauttaa elintarviketeollisuuden normaalimmaksi. Myös elintarvikeviennin nousutrendissä näkyy hiipumista. Kainuussa on kuitenkin nähtävillä liikevaihdon trendissä kasvua.

Energiaklusterissa edelleen laskua

Kainuun energiaklusterin liikevaihto laski vuoden 2019 aikana yhteensä 9,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2020 energiaklusterin toimialan liikevaihdon kehitys oli myös laskusuuntaista. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla laskua kertyi 4,3 prosenttia ja toisella 2,4 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2020 energiaklusterin liikevaihto supistui yhteensä 3,4 prosenttia. Vuoden 2020 liikevaihto oli 202,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tammikuussa liikevaihto laski vielä 3,7 prosenttia, mutta kasvoi helmikuussa 15,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden ajankohtiin.

Energiaklusterin henkilöstömäärä laski vuoden 2019 aikana yhteensä 20 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä laski 2,5 prosenttia ja heinä-joulukuussa kasvoi 0,9 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Koko vuonna energiaklusterin toimialan henkilöstömäärä laski yhteensä 0,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstömääräestimaatti on 147 henkilöä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 2,0 prosenttia vuodentakaisesta.

Uusiutuvan energian näkymien (2021) mukaan uusiutuvan energian kulutus oli Suomessa suurempaa kuin fossiilisten polttoaineiden kulutus yhteensä vuonna 2020. Energian kokonaiskulutus laski kuusi prosenttia ja polttamalla tuotetun energian määrä väheni. Vesi-, tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto sen sijaan lisääntyi. Lähivuosina tuulivoimaan ollaan investoimassa ennätyksellisesti. Kainuussa on tavoitteena saada 330 uutta teollisen kokoluokan tuulivoimalaa vuoteen 2035 mennessä.

Kaivannaistoiminta ainoa kärkitoimiala, jossa sekä liikevaihto että henkilöstömäärät kasvoivat

Kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi Kainuussa yhteensä 3,5 prosenttia vuonna 2019. Kehitys jatkui hyvänä myös vuonna 2020. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 24,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 loppupuolella toimialan liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia. Vuoden 2020 aikana toimialan liikevaihto kasvoi yhteensä 12,1 prosenttia. Kaivannaisalan liikevaihto oli 463,6 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kaivannaistoiminnan liikevaihto on vuodesta 2015 kasvanut 476 prosenttia. Vuoden 2021 puolella liikevaihto laski edellisen vuoden samoista ajankohdista. Tammikuussa liikevaihto laski 15,4 prosenttia ja helmikuussa 3,2 prosenttia.

Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2019 yhteensä 14,1 prosenttia. Liikevaihdon tapaan myös henkilöstömäärä oli kasvussa vuonna 2020. Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä kasvoi 13,5 prosenttia ja heinä-joulukuussa 11,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2020 henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 12,5 prosenttia vuodentakaisesta. Henkilöstömääräestimaatti oli 1 300 henkilöä vuonna 2020. Se on lähes 780 henkilöä enemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 14,3 prosenttia vuodesta 2020.

Kaivosalan näkymien (2021) mukaan koronan vaikutukset kaivannaisalaan ovat olleet varsin vähäisiä. Kaivostoimintaan on investoitu voimakkaasti viime vuosien aikana. Kaivostoimintaa palvelevan yritysten liikevaihto on kehittynyt myönteisesti viimeiset viisi vuotta. Toimintaa on tukenut kaivostoiminnan vahva kasvu ja teollisuuden myönteinen kehitys. Kaivostoiminnan liikevaihdon kehitys on ollut valtakunnan tasolla viimeisen kahden vuoden aikana epätasaista. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa raaka-aineiden globaali hintakehitys ja louhinnan määrä.

Metallimalmien louhinnasta 51 % koko Suomen määristä louhitaan Terrafamen kaivoksella Kainuussa. Sinkkimalmien ja -rikasteiden vienti nousi ennätykseensä vuonna 2020. Terrafamen akkukemikaalitehdas on käynnistymässä vuoden 2021 kesän aikana. Kaivannaisalan suhdanteet näyttävät edelleen kasvusuuntaisilta ja koko kaivannaisalan kehitys positiiviselta.

Matkailuklusteri koronan ryöpytyksessä, elpyminen tapahtunee nopeasti

Kainuun matkailuklusterin liikevaihto laski vuonna 2019 yhteensä 2,9 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti rajuimmin matkailusektoriin ja romahdutti matkailuklusterin liikevaihdon. Tammi-kesäkuussa 2020 liikevaihto laski 20,1 prosenttia ja heinä-joulukuussa 17,2 prosenttia. Yhteensä liikevaihto laski 18,6 prosenttia vuonna 2020. Liikevaihtoestimaatti oli 108,8 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä on lähes 25 miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2021 tammikuussa liikevaihto laski 20,8 prosenttia ja helmikuussa 21,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Matkailuklusterin henkilöstömäärä kasvoi hieman vuonna 2019. Kasvua kertyi 0,2 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 15,8 prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla 17,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 aikana henkilöstömäärä laski yhteensä 16,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Matkailuklusterin henkilöstömääräestimaatti oli 1 357, mikä on lähes 270 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä laski 15,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Koronapandemiaa pysäytti kasvavan, lähes 16 miljardin euron matkailun toimialan Suomessa. Koronapandemian vuoksi yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä laskivat vuonna 2020 vuoden 1995 tasolle. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä väheni 25 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden 68 prosenttia edellisvuodesta. Kainuussa kotimaiset yöpymiset vähenivät vain 8 prosenttia ja ulkomaisten yöpymiset 54 prosenttia. Lentomatkustajien määrä romahti Kajaanin lentoasemalla reilusta 87 000 alle 17 500.

Matkailualan näkymien (2021) mukaan matkailuyritysten ahdinko on koronapandemian seurauksena jatkunut myös alkuvuonna 2021 ja yritykset ovat arvioineet liikevaihtokehityksen olevan edellisvuotta heikompaa. Tutkimusten mukaan kuluttajien luottamus ja matkustushalukkuus ovat kuitenkin pysyneet hyvällä tasolla. Ennakkoarvioiden mukaan matkailu elpyy nopeasti, kunhan matkustusrajoituksia aletaan purkaa.

Vuoden 2020 kotimaan matkailuilmiöitä olivat mökkeily ja retkeily kansallispuistoissa. Yöpymisten määrä kotimaan mökkimatkoilla kaksinkertaistui vuoteen 2019 verrattuna. Mökki- ja luontomatkailu jatkanee suosiotaan myös tänä vuonna. Osaltaan ilmiötä vauhdittaa myös voimakkaasti yleistynyt etätyöskentely.

Teknologiateollisuus elpyy nopeasti

Teknologiateollisuuden suhdannenäkymien (2021) mukaan teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi Suomessa yhden prosentin vuonna 2020. Vuoden 2021 aikana teknologiateollisuuden tilauksissa on ollut merkittävää kasvua ja liikevaihto kääntynyt kasvuun. Korona-aikana patoutunut kysyntä on purkautunut ja synnyttänyt teollisuudessa jopa jonkinasteista ylikuumenemista.

ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto kasvoi

Kainuun ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto laski vuonna 2019. Laskua kertyi 0,3 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Tammi-kesäkuussa 2020 liikevaihto laski 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta, mutta kääntyi kasvuun toisella puoliskolla. Vuoden 2020 heinä-joulukuussa klusterin liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Koko vuonna toimialan liikevaihto kasvoi yhteensä 1,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2020 liikevaihto oli 164,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tammikuussa liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia ja helmikuussa 9,6 prosenttia.

ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä laski 0,5 prosenttia vuonna 2019. Toimialan henkilöstömäärän supistui myös vuonna 2020. Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa toimialan henkilöstömäärä väheni 5,9 prosenttia ja heinä-joulukuussa 2,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin. Vuoden 2020 aikana toimialan henkilöstömäärä väheni yhteensä 4,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Henkilöstömääräestimaatti oli 1 349 vuonna 2020. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 4,6 prosenttia.

Erityisesti ICT-ala on jopa hyötynyt korona-ajasta ja suhdanteet näyttävät lupaavilta.

Metalliklusterin liikevaihto romahti vuonna 2020 – Vuoden 2021 alku ampaisi kovaan kasvuun

Kainuun metalliklusterin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 yhteensä 14,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Metalliklusterin liikevaihdon kehitys kääntyi reiluun laskuun vuonna 2020. Tammi-kesäkuussa 2020 toimialan liikevaihto laski Kainuussa yhteensä 31,3 prosenttia. Heinä-joulukuussa 2020 metalliklusterin liikevaihto väheni 18,2 prosenttia. Vuositasoa tarkasteltaessa toimialan liikevaihto laski vuonna 2020 yhteensä 25,1 prosenttia. Liikevaihto vuonna 2020 estimaatin mukaan oli 117,4 miljoonaa euroa. Metalliklusterin liikevaihto kehittyi positiivisesti vuoden 2021 alussa. Tammikuussa liikevaihto kasvoi huimat 75,0 prosenttia ja helmikuussa 18,1 prosenttia vuodesta 2020. Metallialalle tyypillinen kova suhdannevaihtelu näkyy luvuissa.

Metalliklusterin henkilöstömäärä laski vuonna 2019 yhteensä 2,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2020 alkupuolella tammi-kesäkuussa toimialan henkilöstömäärä laski 4,9 prosenttia. Vuoden 2020 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla toimialan henkilöstömäärä puolestaan kasvoi 0,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2020 metalliklusterin henkilöstömäärä laski yhteensä 2,4 prosenttia. Henkilöstömäärä oli 703 vuonna 2020. Vuoden 2021 tammi-maaliskuussa metalliklusterin henkilöstömäärä kasvoi 3,0 prosenttia vuotta aiemmasta.

Talouden ja työllisyyden näkymät

Suomen pankin Suomen talouden ennusteen mukaan pandemian helpottuminen vauhdittaa talouskasvua laaja-alaisesti. Kotitalouksien kulutus lisääntyy vahvan kuluttajien luottamuksen ja patoutuneen kysynnän purkautumisen vuoksi. Suomen vienti palautuu nopeasti ja myös investoinnit tukevat talouskasvua. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,9 % vuonna 2021 ja 3,0 % vuonna 2022. Nopea kasvu jää kuitenkin väliaikaiseksi. Vuonna 2023 BKT:n kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin, mikä heijastaa ikääntyvän talouden vaimeita pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiä.

Kainuussa on hyvä työllisyystilanne ja työvoiman kysyntä on korkealla tasolla. Kainuun työttömyys on pienentynyt toukokuussa 32 prosenttia viime toukokuuhun verrattuna, jolloin koronan vaikutukset iskivät kunnolla päälle. Vuoteen 2019 verrattuna työttömyys on kasvanut 5 prosenttia. Työttömyysaste on nyt Kainuussa 10,4 prosenttia (koko maa 11,4 %).

Monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapula ja useisiin tehtäviin on vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja on tarjolla. Rekrytointiongelmat ovat maan vaikeimmat. Rekrytointiongelmia koki 56 prosenttia työnantajista vuonna 2020. Toukokuussa 2021 uusia avoimia paikkoja oli Kainuussa ennätykselliset 1326. Rekrytointiongelmat eivät juuri helpottuneet edes koronan takia. Tilanteen ennustetaan jatkuvan samanlaisena, jolloin rekrytointiongelmiin ei ole luvassa kovin äkkiä helpotusta.

Kaikkien kärkitoimialojen suhdannekuvaajat

Lataa suhdannekatsaus tästä: Kainuun_kärkitoimialojen_suhdannekehitys