Karelia -ohjelman 2021-2027 julkinen kuuleminen ja informaatiotilaisuus

Kainuu osallistuu rajanylittävää yhteistyötä tukevan ja edistävän Karelia CBC-ohjelman toteuttamiseen ohjelma-alueella, jonka se muodostaa yhdessä Karjalan tasavallan sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Uusi rajan ylittävä Karelia-ohjelma vuosille 2021-2017 on jo pitkälle valmisteltu. Nyt kainuulaisilla on mahdollisuus antaa oma panoksensa valmistelutyöhön ohjelman julkisen kuulemisen kautta. 

Julkinen kuuleminen avoinna 28.10.2021 saakka

Uuden rahoituskauden 2021-2017 Karelia-ohjelmaa on valmisteltu rajan ylittävässä yhteistyössä ohjelman jäsenalueiden kesken. Valmistelua on tehty tarkoitusta varten perustetussa ohjelmointikomiteassa, johon Kainuusta ovat olleet nimettyinä maakuntajohtaja Pentti Malinen (varsinainen jäsen) ja aluekehityspäällikkö Katja Sukuvaara (varajäsen).

Karelia rajanylittävän yhteistyön ohjelman 2021-2027 ohjelmointi on nyt edennyt julkiseen kuulemiseen.
Hallintoviranomainen pyytää palautetta ohjelmaluonnokseen ja luonnokseen ympäristövaikutusten arvioinnista.

Julkinen kuuleminen on avoin kaikille tulevan ohjelman sisällöstä ja toimeenpanosta kiinnostuneille, mukaan lukien sidosryhmät ja yksityishenkilöt.
Palautetta voi antaa suomeksi, venäjäksi tai englanniksi viralliseen tiedotteeseen linkitettyjen palautelomakkeiden kautta.

Julkinen kuuleminen suljetaan 28.10.2021. Annettu palaute tallennetaan, analysoidaan ja toimitetaan edelleen ohjelmointikomitealle, joka ottaa palautteen huomioon ohjelmaa viimeistellessään.

Aiheeseen liittyvät materiaalit eri kielillä sekä omat linkkinsä erikielisille palautteille löydät ohjelman sivuilla julkaistusta, virallisesta tiedotteesta.

Tiedote julkisesta kuulemisesta ohjelman sivuilla

 

Informaatiotilaisuus webinaarina 13.10.

Hallintoviranomainen järjestää julkiseen kuulemiseen liittyen myös online-informaatiotilaisuuden, jossa käsitellään varsinaista ohjelma-asiakirjaluonnosta ja siihen liittyvää ympäristövaikutusten arviointia keskiviikkona 13.10. klo 14. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja venäjä.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua Webropol-palvelussa