Kirjallisuusmatkailun tuotekehittäjät vauhdissa, tervetuloa mukaan verkostoomme!

Kirjallisuusmatkailuun keskittyvää Spot-lit -projektia on Kainuussa toteutettu nyt toista vuotta. Alun hitaasta käynnistymisestä ja korona-kevään aiheuttamista hidasteista huolimatta hanke alkaa jo tuottaa tulosta. Useita erilaisia matkailutuotteita on valmisteilla ja Kainuun kirjailijoista ja kohteista muun muassa valmistellaan yhtenäistä materiaalia. Mikä parasta, mukaan toimintaan mahtuu vielä!

Useita tuotteita valmistumassa kesäksi 2021

20.8.2020 julkistettiin ensimmäinen Spot-lit kirjallisuusmatkailuun liittyvä tuote, joka toteutettiin hankkeen myöntämällä tuotekehitysrahalla. Rahoitusta myönnettiin keväällä juuri ennen koronatilanteen eskaloitumista järjestetyn hakukierroksen kautta yhteensä 70 000 € kaikkiaan seitsemälle hakemukselle. Jokainen tuotekehitysprosesseista liittyy eri näkökulmista katsottuna kainuulaisiin kirjailijoihin ja Kainuussa tuotettuun kirjalliseen sisältöön ja valmisteilla on sekä perinteisempiä että uuden tyyppisiä sisältöjä.

Koronapandemia on luonnollisesti viivästyttänyt etenkin sellaisia tuotekehitysprosessien osia, joissa suuremman ihmisjoukon on tarve kokoontua keskenään, tai joissa paikalle on tarkoitus tuoda testiyleisöä. Kaikki tuotekehityshankkeet ovat silti lähteneet etenemään tilanteeseen soveltuvin tavoin, ja niistä tehdyissä toteuttamissopimuksissa on jo alun perin pystytty huomioimaan mahdollinen pidemmän toteuttamisajan tarve.

Kainuun Opiston ”Kulttuurimatkoja Kalevalan jalanjäljillä” -tuotteita valmisteltaessa on kesän aikana vierailtu eri kohteissa ympäri Kainuun ja aloitettu päivittämään ennestään olemassa olevaa tietoa ja kohdekuvauksia, sekä ideoitu uusia tuotteita. Veikko Huovinen -seuran ”Sotkamo – sanarikkainta seutua Suomessa” -kokonaisuuden osalta on samoin pystytty paikallisessa yhteistyössä viemään suunnitelman mukaisia toimenpiteitä kohteiden ja tuotteiden kehittämiseksi eteenpäin varsin mukavasti, vaikka valmiita tuotteita ei vielä tänä kesänä olekaan tulossa.

Uusia elämystuotteita valmistellaan Kulttuuriosuuskunta G-voiman ”Draamallisen Eino Leino -tuoteperheen luominen” ja Eino Leino -talon säätiön ”Kullervo-näytelmä” -hankkeissa, näissä tähdätään kesäkauteen 2021, työn painopisteen ollessa tulevilla kuukausilla.

Eino Leino -tuotteita tulee koettavaksi erilaisissa ympäristöissä, samoin kuin Kullervo-näytelmästäkin tulee lyhempi versio esitettäväksi esimerkiksi kouluilla. Paikallista kulttuuria tuotteistetaan kansainvälistä matkailijaa silmällä pitäen Idän Taiga ry:n yritysten ”Kalevala kansainväliselle matkailijalle” -kokonaisuudessa, missä esimerkiksi suunniteltuja testimatkoja on täytynyt lykätä toistaiseksi vallitsevan tilanteen takia, mutta tuotteistamiseen liittyvää työtä osallistuvissa yrityksissä on kyllä tehty.

Vuosittaiseksi suunniteltu tapahtumalla ”Hossa Storytelling Bootcampilla” on potentiaalia sekä tuoda uutta pontta kainuulaisille kirjoittajille että Kainuulle näkyvyyttä kansainvälisten kirjoittajien ja mediaväen keskuudessa ja tätä kautta poikia erilaisia kerrannaisvaikutuksia. Hossan hankkeessa on aloittanut asiantuntijana kirjallisuustapahtumien ja viestinnän tehomies Jan Erola, joka on kesän aikana alkanut luomaan perustaa tapahtuman toteuttamiselle suunnittelemalla sen konseptia ja olemalla yhteyksissä sopiviin alan toimijoihin kotimaassa ja ulkomailla.

Tuotekehityshankkeet ovat kevään aikana kokoontuneet pari kertaa etäyhteyksin, ja torstaina 20.8. päästiin pitkästä aikaa tapaamaan kasvokkain tarinallistamistyöpajassa, jossa etsittiin omille tuotteille punaista lankaa ja ydintarinaa Tarinakoneen Anne Kalliomäen johdolla. Talven aikana jatketaan yhteisissä koulutuksissa/ työpajoissa, joihin otetaan mukaan tilanteen mukaan myös lisää osallistujia. Samoin pyritään säännöllisesti kokoontumaan yhteen ainakin etäyhteyksien turvin.

Anne Kalliomäki ohjeistamassa tarinatyöpajan osallistujia terassilla.

Kalevalainen seikkailupeli jo uunista ulos

Paljon siis on mielenkiintoisia prosesseja käynnissä, mutta ensimmäisenä kehitteillä olevista tuotteista valmiiksi ennätti kuitenkin vuonna 2019 perustetun Vienan Portti Oy:n yhteistyössä Kajak Games -osuuskunnan pelitiimin ”Radical Red Games” kanssa tuotettu mobiilipeli ”VIENA -suuri kalevalainen seikkailu”, jossa seikkaillaan autenttisissa kuhmolaisissa maisemissa ja Vienan karjalaisessa tarinassa. Peliä, joka on saatavissa suomeksi ja englanniksi, pelatessaan oppii kainuulaisesta kulttuuriperinnöstä ja saattaapa kiinnostua vierailemaankin paikan päällä.

Vienan portti on matkailupalveluihin keskittyvä start-up -yritys, joka sijaitsee vanhalla vienankarjalaisella tilalla Kuhmon Vartiuskylässä. Sukutilan historia liittyy vahvasti vienankarjalaisuuteen ja karelianismiin. Nykyisten omistajien esi-isä Eljas Ahtonen, joka tunnetaan paremmin Rimmin Uljaskana, toimi esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan mallina hänen maalatessaan Väinämöistä kuuluisaan Aino-triptyykkiinsä. Idean peliin sai toinen yrityksen omistajista, Keijo Ahtonen, joka innostuttuaan oman esi-isänsä tarinasta koki pelimaailman olevan tarinalle paras alusta, vaikkei hänellä juurikaan ollut itsellään kokemusta pelaamisesta.

Itse Vienan portin toiminnan kehittäminen jatkuu koko ajan paikkojen kunnostamisen merkeissä ja etenee pikkuhiljaa matkailutuotteiden tarjonnan suhteen. Kesällä 2020 on jo avattu kesäkahvilan toimintaa tunnelmallisessa kalustovajassa, kun päärakennusta on kunnostettu, ja muutamia retkiäkin on päästy järjestämään pelissä esiteltyihin myyttisiin kohteisiin.

Voimaa kainuulaisten toimijoiden yhteistoiminnasta

Kesään 2021 mennessä on siis tavoitteena saada tarjolle useita uusia kirjallisuusmatkailutuotteita, jotka palvelevat monenlaisia matkailijoita erilaisine kiinnostuksen kohteineen. Parhaillaan Kainuun liitto myös tarkentaa yhteistyössä kainuulaisten toimijoiden kanssa toimintasuunnitelmaa kirjallisuusmatkailun toimijoiden yhteistoiminnan kehittämiseksi, jotta kehittämishankkeen päättyessä tuloksellinen toiminta voisi jatkua yhdessä.

Tarkoituksena on, että hankkeen päättyessä on määritelty ja digitoitu kirjallisuusmatkailun paikkaperustaiset avainvoimavarat Kainuussa, määritelty näihin liittyvät pk-yritykset sekä käynnistetty kaikkien kirjallisuusmatkailuun liittyvien toimijoiden kesken ns. klusteritoimintaa. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on auttaa kainuulaisia toimijoita yhdessä pääsemään paremmin matkailijoiden tietoisuuteen ja myymään heille palveluitaan.

Kaikki kirjallisuusmatkailuun liittyviä tuotteita tai palveluita kuluttavat asiakkaat eivät toki koe olevansa kirjallisuusmatkailijoita, vaan ne otetaan vastaan luonnollisena osana kainuulaista matkailutarjontaa. Samalla myös kuitenkin hankkeen toimenpiteiden myötä nostetaan tietoisuutta kirjallisuusmatkailusta omana kokonaisuutenaan.  Yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa markkinoidaan kukin omia kirjallisuusmatkailukohteitaan yhtenäisenä tuoteperheenä tuotebrändin ”Spot-lit” alla.

Tähän toimintaan toivotetaan edelleen mukaan lisää erilaisia toimijoita ja näkemyksiä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan toimintaamme aktiivisemmin, ota meihin yhteyttä, niin katsotaan miten voimme tehdä yhteistyötä!

Seuraa Spot-lit -projektia tai tule mukaan toimintaan!

Projektin verkkosivun löydät osoitteesta www.spot-lit.eu
Suomen kielellä julkaisemme Kainuun liiton sivulla kainuunliitto.fi/spot-lit
Seuraa meitä Facebookissa www.facebook.com/spotliteu ja keskustele Kainuun ryhmässä www.facebook.com/groups/SpotlitKainuu.
Instagramista projektimme löydät osoitteesta   www.instagram.com/spot_lit_eu

Hankkeen toimintaan otetaan edelleen mukaan uusia toimijoita kiinnostuksen mukaan. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan toimintaamme aktiivisemmin, ota meihin yhteyttä!