Kokeilurahaa haettavana Kainuun kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun. Hakuinfo järjestetään maanantaina 9.5 klo 10.00–11.00. Rahoitushaku on avoinna ajalla 4.-30.5.2022.

Kainuun liiton toteuttama ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uusia ideoita ja toimintamalleja kulttuuritoiminnan toteutukseen. Rahoitettavien kokeiluiden tavoitteena on parantaa kainuulaisten osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin eri puolilla Kainuuta sekä edistää ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia uusien toimintatapojen avulla. Tavoitteena on näin edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta, edistää kainuulaisten yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta sekä vahvistaa kulttuurin elinvoimaisuutta Kainuussa.

Haku on kohdistettu uusille kulttuuripalveluita kehittäville sisällöille tai olemassa olevaa toimintaa selkeästi uudistaville toimenpiteille. Kokeiluiden toivotaan ensisijaisesti ulottuvan tai olevan siirrettävissä useamman kunnan alueelle, lisäävän kuntien välistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden tuottamisessa sekä parantavan alueellista kulttuuritarjontaa.

Ensimmäinen kokeilurahan haku on avoinna 4.5.2022 alkaen ja sulkeutuu 30.5.2022 klo 12.00. Kevään 2022 haun lisäksi uusia kokeilurahahakuja on tulossa taas syksyllä 2022 ja vuonna 2023. Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Kainuun liiton verkkosivuilta osoitteesta https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kulttuuri-kainuu