Kokeilurahaa haettavana Kainuun kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun. Hakuinfo järjestetään maanantaina 9.5 klo 10.00–11.00. Rahoitushaku on avoinna ajalla 4.-30.5.2022.

Kainuun liiton toteuttama ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uusia ideoita ja toimintamalleja kulttuuritoiminnan toteutukseen. Rahoitettavien kokeiluiden tavoitteena on parantaa kainuulaisten osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin eri puolilla Kainuuta, sekä edistää ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia uusien toimintatapojen avulla. Kokeiluiden avulla voidaan kehittää mm. uudenlaisia tapahtumakonsepteja (uudet tapahtumaideat ja tuotantotavat) tai taiteilijoiden ja taiteen esille tuomisen muotoja esimerkiksi pop up-toiminnan avulla. Kokeiluiden toivotaan kohdistuvan laajasti eri käyttäjäryhmiin.

Haku on kohdistettu uusille kulttuuripalveluita kehittäville sisällöille tai olemassa olevaa toimintaa selkeästi uudistaville toimenpiteille. Kokeiluiden toivotaan ensisijaisesti ulottuvan tai olevan siirrettävissä useamman kunnan alueelle sekä lisäävän kuntien välistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja parantavan alueellista kulttuuritarjontaa.

Ensimmäinen kokeilurahan haku on avoinna 4.5.2022 alkaen ja sulkeutuu 30.5.2022 klo 12.00. Kevään 2022 haun lisäksi uusia kokeilurahahakuja on tulossa taas syksyllä 2022 ja vuonna 2023. Kokeiluihin on yhteensä varattu rahaa 30 000 € vuosille 2022–2023. Tarkemmat tiedot nyt avautuvan hakukierroksen säännöistä ja käytännöistä löydät oheisesta hakukuulutuksesta.

Kulttuuri-Kainuun hakukuulutus 03052022 (pdf)

Kulttuuri-Kainuun kokeilurahahakemus 04052022 (Word)

Tule mukaan kaikille avoimeen hakuinfoon maanantaina 9.5 klo 10.00–11.00. Tilaisuudessa kerromme hankehausta ja samalla osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kokeiluihin liittyen. Ilmoittautuessasi TEAMS-tilaisuuteen saat paluupostissa osallistumislinkin.

Ilmoittaudu mukaan Webropol-järjestelmässä