Junaliikenne on osa liikennesuunnittelua.

Komissio tarjoaa 60 000 matkakorttia eurooppalaisille nuorille

Komissio tarjoaa DiscoverEU-hankkeesta 60 000 ilmaista junamatkakorttia 18–20-vuotiaille eurooppalaisille. Hakuaika on alkanut 12. lokakuuta klo 12 ja päättyy 26. lokakuuta klo 12. Matkat voi tehdä vuonna 2022 – Euroopan nuorison teemavuotena.

DiscoverEU-hankkeen ilmaisten junamatkakorttien hakukierrokseen voivat osallistua 1. heinäkuuta 2001 ja 31. joulukuuta 2003 välisenä aikana syntyneet nuoret. Poikkeuksellisesti hakemuksen voivat jättää myös 19- ja 20-vuotiaat, koska heitä koskevat hakukierrokset peruutettiin koronaviruspandemian takia.

Valitut hakijat voivat matkustaa maaliskuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä enintään 30 päivää. Koska pandemiatilanteen kehityksestä ei ole tietoa, kaikille matkakortin saajille tarjotaan joustavaa varausmahdollisuutta uuden mobiilimatkakortin kautta. Lähtöpäivää voi muuttaa aivan lähtöhetkeen saakka. Mobiilimatkakortti on voimassa vuoden. Komissio kehottaa kaikkia matkustajia tarkastamaan ReopenEU-sivuston kautta mahdolliset matkustusrajoitukset.

Myös nuoria, joilla on erityistarpeita, kannustetaan voimakkaasti osallistumaan DiscoverEU-hankkeeseen. Komissio antaa heille tietoja ja vinkkejä ja kattaa esimerkiksi avustajasta tai avustuskoirasta koituvat kustannukset.

Valitut hakijat voivat matkustaa yksin tai enintään viiden hengen ryhmässä. Ryhmän kaikkien jäsenten on kuuluttava valintakelpoiseen ikäryhmään. Jotta voidaan vahvistaa kestävää matkustamista ja siten tukea Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, DiscoverEU-osallistujat matkustavat pääasiassa junalla. Jotta osallistuminen olisi mahdollista koko EU:n alueella, matkaa voi tarpeen vaatiessa kuitenkin taittaa myös vaikkapa linja-autolla tai laivalla, poikkeustapauksissa myös lentokoneella. Näin myös syrjäisillä alueilla tai saarilla asuvat nuoret voivat lähteä matkalle.

Jokaiselle jäsenvaltiolle myönnetään tietty määrä matkakortteja suhteessa EU:n koko väestöön.

Tausta

Komissio käynnisti DiscoverEU-hankkeen kesäkuussa 2018 sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli tehnyt sitä koskevan ehdotuksen. Se on sisällytetty virallisesti uuteen Erasmus+ -ohjelmaan vuosiksi 2021–2027.

DiscoverEU yhdistää tuhansia nuoria ja lisää yhteisöllisyyttä Euroopassa. Hankkeeseen osallistuneet nuoret, jotka eivät välttämättä olisi muuten tavanneet toisiaan, ovat olleet yhteydessä sosiaalisessa mediassa, löytäneet toisistaan matkaseuraa tai saattaneet majoittua toistensa luona.

Vuosina 2018–2019 hakijoita oli 350 000 ja matkakortteja jaettiin yhteensä 70 000. Valituista hakijoista 66 prosenttia matkusti ensimmäistä kertaa junalla asuinmaansa ulkopuolella. Monet olivat myös matkalla ensimmäistä kertaa ilman vanhempiaan tai muita aikuisia, ja suurin osa on kokenut itsenäistyneensä matkan ansiosta. DiscoverEU-kokemus on auttanut heitä ymmärtämään paremmin muita kulttuureja ja Euroopan historiaa. Se on myös parantanut heidän kielitaitoaan. Kaksi kolmasosaa nuorista totesi, että heillä ei olisi ollut varaa matkakorttiin ilman DiscoverEU:ta.

Entiset ja tulevat DiscoverEU-matkaajat muodostavat monimuotoisen ja sitoutuneen yhteisön, joka kokoontuu verkossa ja sen ulkopuolella jakamaan kokemuksiaan.

Osallistujia pyydetään toimimaan DiscoverEU-lähettiläinä ja mainostamaan aloitetta. Heitä kannustetaan myös ottamaan yhteyttä muihin matkaajiin virallisessa Facebookin DiscoverEU-ryhmässä, jossa voi jakaa kokemuksia ja vinkkejä, etenkin kulttuurikokemuksista tai virtuaalimatkailusta ja kestävästä matkailusta.

Hakijoiden on vastattava monivalintakysymyksiin, jotka koskevat yleistietoa Euroopan unionista ja EU:n nuorisohankkeista. Lisäkysymyksessä hakijoita pyydetään arvioimaan, miten paljon nuoria osallistuu tähän hakukierrokseen. Mitä lähemmäksi oikeaa vastausta hakijan arvaus osuu, sitä enemmän pisteitä hän saa. Pisteiden avulla komissio asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen. Komissio tarjoaa hakijoille matkakortteja heidän sijoituksensa mukaisessa järjestyksessä niin kauan kuin lippuja riittää.

Lue lisää komission tiedotteesta